• παραταση

1031 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1017 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2003 ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΗΡΗΣΑΝ Α΄ Η Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3227 (2004) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: οικ. 29/0013 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩV.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.:1114957/1928/ΔΕ-Α΄ (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1142 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3156/2003 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1119 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1116 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1106 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (ΤΑΧISNET), ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1105 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1095 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α ΈΤΟΥΣ 2002 ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

46 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 03/02/2003 ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1082 (2003) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ N.1809/1988 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΡΟΠΟ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΟΟ 1102389/913/0015/ΠΟΛ.1284/20.12.2002 (ΦΕΚ 3Β’/2003).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1026 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΤΗΣ 3-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1101 (2002) Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών , τελών και βεβαιωμένων χρεών για τις ΔΟΥ στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ