• παραταση

1074 (2005) Παράταση προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και των συμπληρωματικών δηλώσεων και του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1033 (2005) Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1011 (2005) Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α., Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων, καθώς και Δηλώσεων Intrastat.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1083023 (2004) Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων Ν. 3259/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1094 (2004) Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2003 στους αγρότες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1089 (2004) Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα κέρδη των αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1062398 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3250 (2004) ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1032 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1031 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1017 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2003 ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΗΡΗΣΑΝ Α΄ Η Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3227 (2004) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: οικ. 29/0013 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩV.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.:1114957/1928/ΔΕ-Α΄ (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1142 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3156/2003 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1119 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1116 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1106 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (ΤΑΧISNET), ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1105 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1095 (2003) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α ΈΤΟΥΣ 2002 ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ