• παραταση

Αριθμ.Πρωτ.: 1009387/534-20/0016 (2006) Παράταση υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών στο νομό Κεφαλληνίας. .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1007575/50/0015 (2006) Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΚΒΣ μέχρι και την 10η Φεβρουαρίου 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1009 (2006) Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1011 (2006) Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1136 (2005) Παράταση προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 1099756/730/0015 (2005) Παράταση προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων Πελατών - Προμηθευτών για τους υπόχρεους που το ΑΦΜ τους λήγει σε 1,2,3 και Δ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1125 (2005) Παράταση προθεσμιών υποβολής των δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1109 (2005) Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α., λόγω της απεργίας των Τραπεζικών υπαλλήλων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1096 (2005) Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών λόγω της απεργίας των Τραπεζικών υπαλλήλων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1094 (2005) Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και των προθεσμιών υποβολής των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος και του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.» που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1075 (2005) Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών λόγω εορτής της Πρωτομαγιάς.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1074 (2005) Παράταση προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και των συμπληρωματικών δηλώσεων και του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1033 (2005) Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1011 (2005) Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α., Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων, καθώς και Δηλώσεων Intrastat.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1083023 (2004) Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων Ν. 3259/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1094 (2004) Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2003 στους αγρότες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1089 (2004) Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα κέρδη των αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1062398 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3250 (2004) ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1032 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ