• τροποποιητικες δηλωσεις

ΠΟΛ 1207 (20.12.2017) - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1172/2017 εγκυκλίου και παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1172 (14.11.2017) - Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1157739 ΕΞ 2017 (20.10.2017) - Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών μετά την ψήφιση του ν.4484/2017 (άρθρο 75)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Γ 1096667 ΕΞ 2017 (23.6.2017) - Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 44 του ν. 4465/2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017 (14.4.2017) - Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016 (11.8.2016) - Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1114 (22.7.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 14/2016 - Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ανώνυμης εταιρείας - Παραγραφή - Εκκαθάριση φόρου - Φορολογικός έλεγχος - Καταλογισμός.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1257 (2015) «Χρόνος υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1256 (2015) Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ 1144341 ΕΞ2015 (2015) Παροχή διευκρινήσεων για τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν.4330/2015 (ΦΕΚ Α΄59/16.6.2015).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1011 (2015) Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΛ Β 1167760 ΕΞ 2014 (2014) «Παροχή οδηγιών για την άμεση κοινοποίηση των εντολών ελέγχου και την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, όπως ισχύει) σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1255 (2014) ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1181 (2014) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1164 (2014) Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1107 (2014) Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1059 (2014) Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1047 (2014) Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, και ορισμός διαδικασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ13 ΦΜΑΠ 1133089 ΕΞ 2013 (2013) Καταχώρηση – εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας έτους 2010
ΑΝΟΙΓΜΑ