• δηλωση στοιχειων ακινητων

ΠΟΛ 1216/2017 (22.12.2017) - Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15/11/2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΦΚ Α 1167860 ΕΞ 2015 (2015) Στοιχεία οριστικών κτηματολογικών εγγραφών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1196 (2015) Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1115 (2015) Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του ν. 4328/2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) (2015) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1237 (2014) Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1224 (2014) Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17-02-2014 (ΦΕΚ 389 B΄) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1205 (2014) Τροποποίηση της ΠΟΛ 1279/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1080610 ΕΞ 2014 (2014) Υποχρέωση δήλωσης ακινήτου στο Ε1 και στο Ε2 ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1052 (2014) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1020 (2014) Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1279/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1279 (2013) Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1215 (2013) Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1212 (2013) Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1175 (2013) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2013 και διαδικασία υποβολής της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ13 ΦΜΑΠ 1109055 ΕΞ 2013 (2013) Διακατεχόμενο καστανόδασος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1159 (2013) Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1049 (2013) Χορήγηση βεβαίωσης στοιχείων ακινήτων στους εν διαστάσει συζύγους για διατροφή, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1029 (2013) Τρόπος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2013. Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1002 (2012) Ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων ακινήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ