• ασφαλιση αγροτων

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2018 (28.09.2018) - Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τέως ΟΓΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2018 (24.07.2018) - Εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. με καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ.15/Δ'/20097/522 (02.05.2018) - Διαδικασία καταβολής εισφοράς εξαγοράς στον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: Φ.10043/οικ.30720/873 (30.6.2017) - «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν.4449/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 1 (2015) Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π: Φ10034/οικ.12579/328 (2013) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 81 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α), σχετικά με την ασφάλιση εργατών γης για το έτος 2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Υπ.Εργασίας Αρ. πρωτ: οικ.16331/267 (2011) « Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3986/11 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ».
ΑΝΟΙΓΜΑ