• αντικειμενικος προσδιορισμος ακινητων

ΠΟΛ 1207/2018 (05.11.2018) - Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1018/2018 (01.02.2018) - Κοινοποίηση της 215/2017 γνωμοδότησης του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ. –Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1163 (31.10.2017) - Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 215/2017 - Φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1128 (10.08.2017) - «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 63/2016 - Αν επηρεάζεται ή όχι ο τρόπος υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου που επιβάλλεται κατ' άρθρα 18 και 22 του ν. 4178/2013, από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων του έτους 2016 με την ΠΟΛ.1009/18.1.2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : ΔΕΑΦ 1068031 2016 ΕΞ 2016 (26.4.2016) - Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος φυσικών προσώπων από την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 26/2016 - Φόρος ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων – Νέος καθορισμός αξίας οικοπέδων σε περιοχή, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, μετά την έκδοση ακυρωτικής αποφάσεως του ΣτΕ – Ζητήματα επιστροφής φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1156 (2013) Ανακαθορισμός των τιμών ζωνών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στις Ζώνες ΣΤ και Δ και ορισμός Γραμμικής Ζώνης στην οδό Δάφνης [από την οδό Χλόης μέχρι την οδό Ανθέων (προέκταση οδού 28ης Οκτωβρίου)] δεξιά, της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1132 (2013) Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011, 2012 και 2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1093 (2013) «Ανακαθορισμός της τιμής ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 24/2013 (2013) Δυνατότητα αναδρομικής αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων του Καποδιστριακού Δήμου Ψυχικού μετά την έκδοση των υπ'αριθμ. 2019 και 2020/2012 ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και της υπ' αριθμ. 465/2012 γνωμοδοτήσεως της Ολομελείας του ΝΣΚ και ειδικότερα, αν η αναπροσαρμογή δύναται να χωρήσει αναδρομικά από 1-3-2007 για όλα τα ακίνητα του Δήμου Ψυχικού ή μόνο για τα ακίνητα στα οποία αφορούσαν οι υπουργικές αποφάσεις που ακυρώθηκαν με τις αποφάσεις του ΣτΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 465/2012 (2012) Αν η Διοίκηση υποχρεούται να επιστρέψει στους φορολογουμένους, νομικά ή φυσικό πρόσωπα, κατόπιν σχετικής αίτησης, τη διαφορά του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων ετών 2008 και 2009 (φυσικών ή νομικών προσώπων) ή ΦΑΠ 2010 (νομικών προσώπων), που προκύπτει από τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στη Β' Ζώνη Ψυχικού, με βάση τις αντικειμενικές αξίες της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1122435/3664/00ΤΥ/Δ/30-12-2005, οι οποίες εφαρμόζονται, ύστερα από την ακύρωση, με την 3626/2010 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1088318/2449/00ΤΥ/Δ/16-09-2009, με την οποία είχαν καθορισθεί υψηλότερες αντικειμενικές αξίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Δ17α/03/8/ΦΝ 460 (2012) Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων.
ΑΝΟΙΓΜΑ