• εκπτωση φορου

ΠΟΛ 1155/2018 (01.08.2018) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σε περίπτωση εκπρόθεσμης έναρξης εργασιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1093/2018 (17.05.2018) - «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1034/21.02.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. –Εκπτώσεις Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1034/2018 (21.02.2018) - Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1171 (10.11.2017) - Κοινοποίηση της αριθ. 59/2017 γνωμοδότησης του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 και των διατάξεων του ν.2362/1995, για την έκπτωση του φόρου που προέκυψε και καταβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 για οικοδομικές επιχειρήσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1135549 ΕΞ 2017 (14.09.2017) - Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1103 (07.07.2017) - Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1112 (21.07.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69, 71 και 83 του ν.4472/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 59/2017 - Ζητήματα φορολόγησης επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών την πώληση ανεγειρομένων οικοδομών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1488 ΕΞ (21.7.2016) - «Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΓΔΕ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 134/2016 - Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ του καλόπιστου λήπτη εικονικού τιμολογίου ως προς το πρόσωπο του εκδότη ή τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: ΔΕΕΦΑ 1068651ΕΞ2016 (15.4.2016) - Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου από τα πρακτορεία ΟΠΑΠ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 82/2016 - Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας - Φοροαπαλλαγή στα μέλη Δ.Σ. με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1026204 ΕΞ 2016 (11.2.2016) Δικαίωμα έκπτωσης τουριστικού γραφείου για ΕΙΧ αυτοκίνητο 9 θέσεων με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2597 ΕΞ (2015) «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1120 (2015) «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4328/2015 περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1212 (2014) Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1073 (2013) Κοινοποίηση της 475/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ελάφρυνση φόρου (2012) Ελάφρυνση φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα στο κέντρο της Αθήνας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1096 (2012) «Έκπτωση του διπλάσιου του καταβαλλόμενου μισθώματος από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάστασή τους στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (Α’ 249).»
ΑΝΟΙΓΜΑ