• επικουρικη συνταξη

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.51391/1153 (11.10.2018) - «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 30 του ν.4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: 84395 (30.03.2018) - Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.4387/2016 για την χορήγηση παροχών του ΕΤΕΑΕΠ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ: 11750/0092 (13.02.2018) - “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8, 28, 35 και 48 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) & του άρθρου 16 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές αφορούν την αναζήτηση στοιχείων ως προς τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, του μερίσματος του ΜΠΤΥ και της εφάπαξ παροχής των δημοσίων υπαλλήλων - λειτουργών.”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/2 (11.01.2018) - Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/1 (08.01.2018) - Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου. Λόγω θανάτου συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ: 202862 (08.12.2017) - «Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.49618/Δ15.831 (20.11.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, σχετικά με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

oik-725-07-11-2017 (07.11.2017) - «Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό επικουρικής σύνταξης της ΥΑ με Αριθμ. οικ. 23123/785»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/52109/Δ15.859 (20.11.2017) - Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/οικ.7262/Δ15.110 (16.6.2017) - Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5β του άρθρου 42 του ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για τον καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ. Τ01/652/35 (15.6.2017) - Θέματα σχετικά με την διεκπεραίωση αιτημάτων επικουρικής σύνταξης .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Ε.Α. Αρ. Πρωτ. 175226 (18.11.2016) «Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. ΤΟ1/652/148 (2.12.2016) - Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. ΤΟ1/652/125 (24.8.2016) - Θέμα: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ «ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ80020/οικ.26308/Δ15.476 (30.6.2016) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 23123/785 (7.6.2016) - Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Ε.Α. Αρ. πρωτ.: 69734 (17.5.2016) - Άσκηση Προσφυγών και Εφέσεων κατά αποφάσεων που αφορούν επικουρική σύνταξη
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 2/2016 (26.1.2016) «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 /Α΄) περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. ΤΟ1/652/22 (2015) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ «ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 6% ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.10080/οικ.17525/683 (2014) Αναπροσαρμογή του οριζόμενου στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 619/1977 ποσοστού προσδιορισμού της καταβαλλόμενης από το Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. επικουρικής σύνταξης.
ΑΝΟΙΓΜΑ