• φορολογικη αντιμετωπιση

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α 1139648 ΕΞ 2018 (21.09.2018) - Φορολογική αντιμετώπιση εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1178/2018 (20.09.2018) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των παροχών των υγειονομικών μονάδων που ορίζονται ως Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1006/2018 (10.01.2018) - Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1099109 ΕΞ 2017 (27.06.2017) - Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1115 (29.7.2016) - Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1115073 ΕΞ 2016 (26.7.2016) - Φορολογική αντιμετώπιση εσόδων από την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α 1109853 ΕΞ 2016 (18.7.2016) - Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον ν.4172/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρ:ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016 (1.6.2016) - Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Β1061918ΕΞ2015 (29.4.2015) Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1082681 ΕΞ2015 (17.6.2015) Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ (2015) «Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση τόκων κατασκευαστικής περιόδου από 01-01-2015 με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4172/2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Α 1071858 ΕΞ2015 (2015) Οδηγίες σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών ή της αποζημίωσης εξόδων που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες κατ΄ εντολή του Δημοσίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1099578 ΕΞ 2013 (2013) Φορολογική αντιμετώπιση υπηρεσιών επισκευής οργάνων υψηλής τεχνολογίας σε πλοίο
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1176380 ΕΞ 2012 (2012) Φορολογική αντιμετώπιση εσόδων επιδότησης για την εκμετάλλευση αεροπορικών γραμμών στο πλαίσιο επιβολής υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ