• ξενοδοχοϋπαλληλοι

Αριθμ.: οίκ. 49825/2686 (21.09.2018) - Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 27.3.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 4/2018 (28.03.2018) - Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 6660/137 (9.2.2017) - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Π06/55 (13.12.2016) «Χορήγηση επιδόματος ασθενείας με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τ.ΤΑΞΥ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Ε40/229 (2015) «Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ σε όλη τη χώρα ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 43452/633 (2014) Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο βάσει των διατάξεων του αρ.8 του Ν.1545/1985 .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.30202/17356/669 (2014) Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ σε όλη την Ελλάδα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.30202/14889/518 (2013) Επέκταση της ασφάλισης του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 14 (2012) Σ.Σ.Ε. (31-7-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου (Τροποποίηση)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 12 (2012) Σ.Σ.Ε. (1.7.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 11 (2012) Σ.Σ.Ε. (29.6.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Ξενοδοχοϋπάλληλων Νήσου Ρόδου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 10 (2012) Σ.Σ.Ε. (3-7-2012) Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 9 (2012) Σ.Σ.Ε. (13.7.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/91 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) (2012) Τροποποίηση της διαδικασίας απεικόνισης της ασφάλισης στις Α.Π.Δ. των ασφαλισμένων του τ. Τ.Α.ΞΥ..
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρ.: Φ.10035/οικ.18732/716 (2011) Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 21 (2010) Σ.Σ.Ε. (22.7.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας (τριετής)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 22 (2010) Σ.Σ.Ε. (23.7.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 88 (2006) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου.
ΑΝΟΙΓΜΑ