• συλλογικες συμβασεις εργασιας (σσε)

Αριθμ. 2242.5-1.8/69740/2018 (24.09.2018) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών του ν. 4256/2014, ετών 2018-2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.: οίκ. 49825/2686 (21.09.2018) - Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 27.3.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. : οίκ. 32921/2175 (13.06.2018) - «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ.2 του ν.1876/1990»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 4/2018 (28.03.2018) - Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.11/77057/2017 (27.10.2017) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.9/16561/2017 (6.3.2017) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5/5568/2017 (24.1.2017) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.5/72726/2016 (23.8.2016) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.5/ 72672 /2016 (23.8.2016) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.5/72729/2016 (23.8.2016) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατικών Πλοίων, έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πρωτ.: 31355/1269 (2015) Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4331/2015
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3525.1.6/01/2014 (2014) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3525.1.5/01/2014 (2014) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3525.1.10/01/2014 (2014) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 3525.1.11/01/2014 (2014) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Α41/ΟΕ/3 (2012) «Επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων - διενέργεια κατά προτεραιότητα επιτόπιων ελέγχων »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 14 (2012) Σ.Σ.Ε. (31-7-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου (Τροποποίηση)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Α41/ΟΕ/2 (2012) «Επισημάνσεις - τροποποιήσεις οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Α41/ΟΕ/1 (2012) «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ’ αριθμ.2 (2012) Επείγουσα Εγκύκλιος για την ενημέρωση των οργανώσεών μας σχετικά με τις νέες αντεργατικές διατάξεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ