• εκδοση στοιχειων

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1190552 ΕΞ 2018 (21.12.2018) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 115 ΕΞ (27.03.2018) - Έκδοση Στοιχείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1116 (29.7.2016) - Λιανικές πωλήσεις κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, από οντότητες-μεταπωλητές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1057 (6.5.2016) - «Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1147905 ΕΞ 2015 (2015) Κατασκευή χειροτεχνημάτων. Υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15Β 1072378 ΕΞ 2014 (2014) «Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των τιμολογίων που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1132704 ΕΞ 2013 (2013) «Φορολογικός αντιπρόσωπος. Τήρηση βιβλίων-Έκδοση στοιχείων.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15Β 1117290 ΕΞ 2013 (2013) «Σχετικά με τον τρόπο έκδοσης και αξιοποίησης στοιχείων που εκδίδουν τα σφαγεία κατά την σφαγή των ζώων»
ΑΝΟΙΓΜΑ