• Ενιαιος Φορος Ιδιοκτησιας Ακινητων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (ΕΝΦΙΑ)

ΠΟΛ 1095/2018 (21.05.2018) - Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του ν. 4174/2013 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1013/2018 (22.01.2018) - Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σεισμόπληκτων κτισμάτων που βρίσκονται στο Δήμο Λέσβου και τη νήσο Κω.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1008/2018 (10.01.2018) - Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1200 (12.12.2017) - Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1199 (06.12.2017) - Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ψυχικού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1138 (13.09.2017) - Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10,13 και 14 του ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α΄/7-6-2017) και των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄/1-8-2017) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1122 (28.07.2017) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης ΓΓΔΕ. (Πιστοποίηση αναπηρίας για χορήγηση έκπτωσης ΕΝΦΙΑ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1062034 ΕΞ 2017 (26.4.2017) - Πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1048 (28.3.2017) - Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών μετά τη μονομερή ανάκληση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, η οποία χορηγήθηκε με προσύμφωνο για την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με αυτοσύμβαση».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1002 (5.1.2017) - Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1164 (18.11.2016) - Κοινοποίηση διατάξεων νόμων έτους 2016 με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Συνοπτικό Εγχειρίδιο χρήσιμων πληροφοριών για φορολογικά και τελωνειακά θέματα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1123 (23.8.2016) - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1113 (25.7.2016) - Κατάργηση της ΠΟΛ 1228/2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1081 (23.6.2015) - Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ:1540 ΑΤΚΕ 1092199 ΕΞ 2016 (10.6.2016) - Η με αριθμ. πρωτ. 5022/21-4-2016 ερώτηση - Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ ακίνητων λόγω του σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα με βάση το νόμο 4286/2014 που εφαρμόστηκε στην Κεφαλλονιά
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1082 (23.6.2016) - Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1073 (1.6.2016) - Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 147/2016 - Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46§5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας περί προληπτικών ή διασφαλιστικών μέτρων, σε σχέση με το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, το χαρτόσημο από μισθώσεις ακινήτων και την εισφορά ΟΓΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ2016 (1.6.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ από οικοδομική επιχείρηση.
ΑΝΟΙΓΜΑ