• Ενιαιος Φορος Ιδιοκτησιας Ακινητων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (ΕΝΦΙΑ)

ΠΟΛ. 1199 (06.12.2017) - Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ψυχικού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1138 (13.09.2017) - Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10,13 και 14 του ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α΄/7-6-2017) και των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄/1-8-2017) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1122 (28.07.2017) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης ΓΓΔΕ. (Πιστοποίηση αναπηρίας για χορήγηση έκπτωσης ΕΝΦΙΑ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1062034 ΕΞ 2017 (26.4.2017) - Πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1048 (28.3.2017) - Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών μετά τη μονομερή ανάκληση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, η οποία χορηγήθηκε με προσύμφωνο για την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με αυτοσύμβαση».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1002 (5.1.2017) - Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1164 (18.11.2016) - Κοινοποίηση διατάξεων νόμων έτους 2016 με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Συνοπτικό Εγχειρίδιο χρήσιμων πληροφοριών για φορολογικά και τελωνειακά θέματα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1123 (23.8.2016) - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1113 (25.7.2016) - Κατάργηση της ΠΟΛ 1228/2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1081 (23.6.2015) - Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ:1540 ΑΤΚΕ 1092199 ΕΞ 2016 (10.6.2016) - Η με αριθμ. πρωτ. 5022/21-4-2016 ερώτηση - Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ ακίνητων λόγω του σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα με βάση το νόμο 4286/2014 που εφαρμόστηκε στην Κεφαλλονιά
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1082 (23.6.2016) - Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1073 (1.6.2016) - Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ2016 (1.6.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ από οικοδομική επιχείρηση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 63/2016 - Αν επηρεάζεται ή όχι ο τρόπος υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου που επιβάλλεται κατ' άρθρα 18 και 22 του ν. 4178/2013, από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων του έτους 2016 με την ΠΟΛ.1009/18.1.2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΤΚΕ 1036304 ΕΞ 2016/908 (4.3.2016) - Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 2852/2.2.2016 ερώτηση. (Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπερήλικων συνταξιούχων με αναπηρία 80% και άνω)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1003 (2016) Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Παράταση πληρωμής δόσης φορολογίας εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ (2015) Παράταση πληρωμής δόσης φορολογίας εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1252 (2015) «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)»
ΑΝΟΙΓΜΑ