• Ελληνικα Λογιστικα Προτυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 338 ΕΞ (27.03.2018) - Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά Βιβλία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 36 ΕΞ (20.03.2018) - Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 115 ΕΞ (27.03.2018) - Έκδοση Στοιχείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 224 ΕΞ (27.03.2018) - Εισφορά Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 55 ΕΞ (20.03.2018) - Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 295 ΕΞ (20.03.2018) - Απόσβεση παγίου που βρίσκεται σε αδράνεια
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 315 ΕΞ (20.03.2018) - Ταμειακή διευκόλυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 341 ΕΞ (20.03.2018) - Αγροτικός Συνεταιρισμός
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΞ (13.03.2018) - Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 15 ΕΞ (13.03.2018) - ΕΛΠ Ν.4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 22 ΕΞ (13.03.2018) - Ερώτηση για ποιές λογιστικές εγγραφές γίνονται σε πλειστηριασμό
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2522 ΕΞ (13.03.2018) - Λήψη τιμολογίου ξένου οίκου για κάλυψη εξόδων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2503 ΕΞ (06.03.2018) - Ερώτημα για Αύξηση Κεφαλαίου ΑΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 104 ΕΞ (27.02.2018) - Κρυπτονομίσματα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2547 ΕΞ (27.02.2018) - Απογραφή αδειών χρήσης προγραμμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2318 ΕΞ (27.02.2018) - Κοσμήματα-Ωρολόγια μετατροπή και απογραφή
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2427 ΕΞ (27.02.2018) - Μελέτες Πυρασφάλειας & Έκδοση Πιστοποιητικών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2476 ΕΞ (27.02.2018) - Εφαρμογή Ε.Λ.Π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2308 ΕΞ (27.02.2018) - Αύξηση Κεφαλαίου Προσωπικής Εταιρείας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2364 ΕΞ (20.02.2018) - Λογιστική Απεικόνιση Κοινωφελούς Ιδρύματος
ΑΝΟΙΓΜΑ