• ελαιοτριβεια

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 28 ΕΞ (29.01.2019) - Εκθλιπτικό Δικαίωμα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3010 ΕΞ (04.12.2018) - Φ.Π.Α Εκθλιπτικού δικαιώματος απο ελαιοτριβεία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 36 ΕΞ (20.03.2018) - Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016 (21.1.2016) Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15 1039443 ΕΞ 2015 (2015) «Τρόποι απεικόνισης επί των παραστατικών πωλήσεων, της αμοιβής που αφορούν εκθλιπτικά δικαιώματα (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιολάδου) και εισπράττονται σε είδος από οντότητες - εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) όπως αυτές ισχύουν από 01.01.2015.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15Β 1072378 ΕΞ 2014 (2014) «Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των τιμολογίων που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: 1018623/128/0015 (2007) Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των Α.Π.Υ. που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ