• αποσταγματοποιεια

Αριθ. Πρωτ.: E.2090/2019 (27.05.2019) - «Λειτουργία αποσταγματοποιείων -Παραδόσεις παραγομένων προϊόντων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2036/2019 (28.02.2019) - Κοινοποίηση διατάξεων νόμων για την τροποποίηση του ν.2969/01.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1160300 ΕΞ 2018 (31.10.2018) - «Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1173/2018 (07.09.2018) - «Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 30/003/000/817 (21.02.2018) - Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1167811 ΕΞ 2017 (08.11.2017) - «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4474/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/3885 (23.10.2017) - «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4474/2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ