• ΕΤΟΣ - 2008

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1176 (2008) Αποστολή καταστάσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων προς Ουγγαρέζικες επιχειρήσεις ανά Δ.Ο.Υ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1167 (2008) Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τα επεισόδια της περιόδου από 06.12.2008 έως και 15.12.2008 στις διάφορες πόλεις της χώρας.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1168 (2008) Απαλλαγή από ΦΠΑ των ιατρών εργασίας – Κοινοποίηση της αριθ. 297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1160 (2008) Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1158 (2008) Επιβολή κυρώσεων σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν επιστροφή Φ.Π.Α. χωρίς να δικαιούνται.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1154 (2008) - Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2008. - Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/2008. - Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1144 (2008) Αποστολή στις Δ.Ο.Υ, καταστάσεων για τους μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλοδαπούς υποκείμενους στο φόρο εντολείς φορολογικών αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχουν χορηγηθεί από τις διάφορες Δ.Ο.Υ της χώρας μας Ελληνικοί ΑΦΜ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ "ΕΥΡΩ" ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/11/08 ΕΩΣ 12/11/08
ΑΝΟΙΓΜΑ

1131 (2008) Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ "ΕΥΡΩ" ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/10/08 ΕΩΣ 15/10/08
ΑΝΟΙΓΜΑ

1126 (2008) Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. Φ. 23/51193/5992/2007 (ΦΕΚ 786/Β2007) και οδηγίες εφαρμογής για την απόδοση του Φ.Π.Α. στα τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου από τα Δημόσια ΚΤΕΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ "ΕΥΡΩ" ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/09/08 ΕΩΣ 10/09/08
ΑΝΟΙΓΜΑ

1123 (2008) Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2007 στους αγρότες
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ "ΕΥΡΩ" ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/08/08 ΕΩΣ 31/08/08
ΑΝΟΙΓΜΑ

1114 (2008) Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ "ΕΥΡΩ" ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/07/08 ΕΩΣ 9/07/08
ΑΝΟΙΓΜΑ

1093 (2008) Παράταση προθεσμίας του χρόνου υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. των νομών Αχαΐας και Ηλείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1091 (2008) Κοινοποίηση της αρ. 421/07 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της απαλλακτικής διάταξης της περιπτ. κγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. και τον προσδιορισμό της έννοιας «διαπραγμάτευση πιστώσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) Ισχύουσες ισοτιμίες εξωτερικών συναλλαγμάτων έναντι "ευρώ" για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από: 01/06/08 έως 11/06/08.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1087 (2008) Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, στα θαλάσσια ταξί.
ΑΝΟΙΓΜΑ