• ΕΤΟΣ - 2009

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Αριθμ. Φ11321/12352/1071 (2009) Τροποποίηση των άρθρων 15α και 16 του Κανονισμού ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής δήλωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ