• ΕΤΟΣ - 2010

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

ΠΟΛ. 1208 (2010) Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1204 (2010) Θέμα: Απαίτηση κατά του Δημοσίου επιστροφής καταβληθέντος φόρου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1201 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2010) Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλουν για τη χρήση 2010 (οικ. Έτος 2011) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1202 (2010) Θέμα: Οι ετήσιες δαπάνες διοδίων ιδιωτών-συνδρομητών για διελεύσεις αυτοκινητοδρόμων με τη χρήση συστημάτων τηλεδιοδίων αποδεικνύεται με «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ» της αρμόδιας για την εκμετάλλευση εταιρείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1188 (2010) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1186 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2010) Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1184 (2010) Έκπτωση δαπάνης για θεραπεία αποκατάστασης στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων παίδων (ΕΛΕΠΑΠ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1191 (2010) «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων και παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1181 (2010) Έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νομικών προσώπων, με βάση τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν. 3845/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1178 (2010) Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1203 (2010) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 “Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας” του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/23.4.2010)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1165 (2010) Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των παροχών σε χρήμα (μπόνους) που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στα στελέχη τους και των οικονομικών κινήτρων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 26 του ν.3863/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1157 (2010) Παράταση της προθεσμίας για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1158 (2010) Παράταση προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του ν. 3842/2010 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1144 (2010) Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1134 (2010) Τροποποίηση της περ. δ’ της αριθ. 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’706) σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1135 (2010) Κοινοποίηση άρθρων του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ18 5036889 ΕΞ 2010 (6.9.2010) - Φορολογική μεταχείριση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν.2743/99 για τα οποία εκδίδεται Απόφαση παύσης ισχύος της άδειας τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1128 (2010) Διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για τους «αφανείς επιτηδευματίες».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1124 (2010) Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών για τις A’ και Β’ ΔΟΥ Χανίων στις οποίες διακόπηκε η λειτουργία τους και παρέμειναν κλειστές λόγω καταλήψεων από τους αγρότες.
ΑΝΟΙΓΜΑ