• ΕΤΟΣ - 2010

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Κ.Β.Σ.

Αρ.Πρωτ.:Δ33Α5055143 ΕΞ2010 (2010) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, υπηρεσίες ελέγχου καθώς και διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: Δ33Α5055146ΕΞ2010 (2010) Κοινοποίηση της αριθ. Δ33Α5055143ΕΞ2010/ 31-12-2010 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου θέρμανσης, υπηρεσίες ελέγχου καθώς και διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1208 (2010) Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1202 (2010) Θέμα: Οι ετήσιες δαπάνες διοδίων ιδιωτών-συνδρομητών για διελεύσεις αυτοκινητοδρόμων με τη χρήση συστημάτων τηλεδιοδίων αποδεικνύεται με «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ» της αρμόδιας για την εκμετάλλευση εταιρείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1198 (2010) Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αυτή ισχύει, σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από τη σύνταξη απογραφής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1195 (2010) «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2010»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1193 (2010) «Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. και καθορισμός εγγράφων των επιχειρήσεων Καζίνο, για τις συναλλαγές τους, από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών, με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών, σε μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και τερματικούς σταθμούς (θέσεις) ηλεκτρονικών ρουλετών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1192 (2010) Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 17 ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1189 (2010) Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1190 (2010) Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1178 (2010) Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1179 (2010) Έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από πρατηριούχους για την εμπορία πετρελαίου κίνησης και βενζίνης με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988, συνδεδεμένων με τις αντλίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Φ2-1617 (2010) Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1154 (2010) Έκδοση Α.Π.Υ. από εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (Ταξί) και διαχείριση των θέσεων μνήμης των φορολογικών μηχανισμών ταξιμέτρων του ν. 1809/1988.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1166 (2010) Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1163 (2010) Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, από δικαστικούς επιμελητές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1164 (2010) «Αντικειμενικό σύστημα προστίμων Κ.Β.Σ. – Συνταγματικότητα αυτού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1155 (2010) Εξόφληση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών πρακτόρων, αξίας 3.000 ευρώ και άνω, για παρεχόμενες υπηρεσίες σε αεροπορικές εταιρίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1153 (2010) Προσκόμιση αχρησιμοποίητων, θεωρημένων φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, κατά τη διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1152 (2010) Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Τ.Υ.Δ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ