• ΕΤΟΣ - 2010

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1066 (2010) Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του εκμεταλλευτή κινητής καντίνας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1067 (2010) Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του εκμεταλλευτή περιπτέρου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1068 (2010) Έκδοση στοιχείων πώλησης εφημερίδων, περιοδικών, τηλεκαρτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1032 (2010) Φορολογική μεταχείριση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης πρατηρίων υγρών καυσίμων λόγω αλλαγής τήρησης μέσα στην ίδια χρήση (2010) της κατηγορίας βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. που τηρούσαν, από την Α ΄ στη Β΄ ή Γ΄ κατηγορία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1036 (2010) Ένταξη την 1/5/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του πρατηριούχου υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1023 (2010) Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του πρατηριούχου υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Έκδοση στοιχείων για την πώληση υγρών καυσίμων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15Β/1031231/ΕΞ 2010 (2010) Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης αδιάθετης ποσότητας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1018 (2010) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 20 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου για την «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 15 Μαρτίου 2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ