• ΕΤΟΣ - 2010

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Υπ. Εργασιας Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ. 33635/2442 (2010) Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 10 § 17 του ν. 3863/2010, σε ασφαλισμένες μητέρες, των οποίων το τέκνο δεν είναι πλέον εν ζωή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Υπ.Εργασίας Αρ. Πρωτ.: 26358/719 (2010) Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ’ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010) και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα Α’ εξαμήνου 2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Υπ.Εργασίας Αρ. Πρωτ.: 26360/721 (2010) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας – Προγράμματα Α’ εξαμήνου 2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Γ30/554 (2010) «Κοινοποίηση Ν.3899/10»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 82 (2010) Ένταξη στο ΕΤΕΑΜ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (TEAM - Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 81 (2010) Υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 4-6 του Ν.1296/82, των αυτοτελώς απασχολούμενων στο θέαμα-ακρόαμα ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Κατάργηση του άρθρου 40 του Ν.1469/84.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 19717/1127 (2010) Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 10 του ν.3863/2010 που αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των φορέων κύριας ασφάλισης από 01-01-2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 79 (2010) «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Ε40/748 (2010) «Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ: 15886/650 (2010) Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2010, για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας .
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Ε40/712 (2010) «Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Ν.Π.Δ.Δ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ: 21492/858 (2010) Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 6248/31-03-2010 Κ.Υ.Α., με τίτλο «Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 66 (2010) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/232 (2010) Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Β’ και Γ’ τριμήνου 2010, εργοδοτών που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, του ΟΑΕΔ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε41/294 (2010) Συμπλήρωση οδηγιών χορήγησης βεβαιώσεων οφειλών για την κάλυψη υποχρεώσεων εργοδοτών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τη λήψη Τραπεζικών Δανείων με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/231 (2010) Νέα έντυπα Εκθέσεων Επιτοπίου Ελέγχου και Καταγγελιών – Δηλώσεων Απασχόλησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: 132438/0092 (2010) Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 3865/2010, που αφορά τη συνταξιοδότηση των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθμ. Πρωτ: 19721/790 (2010) Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80020/οικ.23303/822 (2010) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3863 /2010 και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. E41/281 (2010) Αναστολή δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου για οικοδομοτεχνικά έργα που βρίσκονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε κατάσταση «Υπό Εκκαθάριση» ή «Εκκαθαρισμένα».
ΑΝΟΙΓΜΑ