• ΕΤΟΣ - 2014

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

Αρ..Πρωτ. 2/115436/0022 (2014) Εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 14 του Ν. 3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ