• ΕΤΟΣ - 2015

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ.105254/30-12-2015 (2015) Μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών από την 4η Ιανουαρίου 2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871/1270 (2015) Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043/οικ.55133/1277 (2015) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3, της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 – Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. E40/912 (2015) «Διαχείριση Μητρώου Εργοδοτών Δημοσίων Υπηρεσιών και αποκεντρωμένων μονάδων αυτών για την απασχόληση προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 (2015) Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”, που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. Φ80000/οικ.59824/1962 (2015) Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων του άρθρου 2, παρ. 1 του ν.3029/2002
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ2/11/1964944 (2015) Συμπληρωματικό έγγραφο ως προς την εγκύκλιο 23/2015 που αφορά την καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 23/2015 (2015) Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ24α/ΓΠοικ.58156/1009 (2015) Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Ε40/907 (2015) «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. οικ. 132380/2015 (2015) Ρυθμίσεις συντάξεων που έχουν χορηγηθεί σε λογοτέχνες - καλλιτέχνες μέχρι την 29/04/2013 ή θα χορηγηθούν μετά την ημερομηνία αυτή σε λογοτέχνες - καλλιτέχνες των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι την 31/12/2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: 2242.10-1.1/44888/2015 (2015) «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Χριστουγέννων 2015».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ. Οικ.: 54373 (2015) Τρόπος υπολογισμού των φορολογικών των αδειών δόμησης, στην περίπτωση τμημάτων τους που εξαιρούνται της προσμέτρησης στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου / γηπέδου, λόγω διαφορετικών ερμηνειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 2, του Ν.4067/2012, όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/136 (2015) «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) (2015) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)». Θεσπίζονται μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης, θεσπίζεται νέο επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, πέραν του υφισταμένου, στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Φ.80000/47651/1573 (2015) Γνωστοποίηση διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 8 του Ν.4332/2015 (Α΄, 76)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.10035/οικ.48223/1104 (2015) «Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 21 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ, 129 Α΄/17-10-2015) - Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Φ09/162 (2015) «Εφαρμογή Ν.4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά – Εισπρακτικά καθήκοντα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Αρ. Πρωτ.:121153 (2015) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 62322/09.06.2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 132796 (2015) Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2016 την 22-12-2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ