Κωδικοί ΟΣΥΚ

Καλλιέργεια φυτών,κηπευτικών ποικιλιών,φυτοκομία

Κωδ. ειδ.Περιγραφή ειδικότηταςΚωδ. ΚΠΚΠεριγραφή ΚΠΚ% ασφαλ.% εργοδότη% ΣύνολοΙσχύει από
122100Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων εκμεταλλεύσεων στη γεωργία - κτηνοτροφία, τη θήρα, τα δάση και την αλιεία101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
122100Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων εκμεταλλεύσεων στη γεωργία - κτηνοτροφία, τη θήρα, τα δάση και την αλιεία101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
131000Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προΪστάμενοι μικρών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εκμεταλλεύσεων θήρας, δασών και αλιείας101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
131000Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προΪστάμενοι μικρών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εκμεταλλεύσεων θήρας, δασών και αλιείας101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
211300Χημικοί107ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15,126,3641,4601-2002
211300Χημικοί107ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15,226,4641,6610-2003
211400Γεωολόγοι και γεωφυσικοί101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
211400Γεωολόγοι και γεωφυσικοί101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
221000Αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και συγκοινωνιολόγοι131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
221000Αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και συγκοινωνιολόγοι131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
222000Πολιτικοί μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
222000Πολιτικοί μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
229900Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ.131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
229900Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ.131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
231100Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
231100Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
231310Ανθολόγοι, κηπολόγοι, ειδικοί πάρκων και δενδροστοιχιών, Γεωπόνοι, Δασολόγοι (πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων), Δασονόμοι, Εδαφολόγοι-ερευνητές βελτίωσης καλλιεργειών, Ζωοτέχνες επιστήμονες, Κηπολόγοι (απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων)101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
231310Ανθολόγοι, κηπολόγοι, ειδικοί πάρκων και δενδροστοιχιών, Γεωπόνοι, Δασολόγοι (πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων), Δασονόμοι, Εδαφολόγοι-ερευνητές βελτίωσης καλλιεργειών, Ζωοτέχνες επιστήμονες, Κηπολόγοι (απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων)101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
232100Ιατροί εν γένει129ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ7,0810,3317,4101-2002
232100Ιατροί εν γένει129ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ7,1810,4317,6110-2003