Κωδικοί ΟΣΥΚ

Αντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Κωδ. ειδ.Περιγραφή ειδικότηταςΚωδ. ΚΠΚΠεριγραφή ΚΠΚ% ασφαλ.% εργοδότη% ΣύνολοΙσχύει από
211300Χημικοί108ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15,127,3642,4601-2002
211300Χημικοί108ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15,227,4642,6610-2003
211310Χημικοί εκτός χώρου παραγωγής107ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15,126,3641,4601-2002
211310Χημικοί εκτός χώρου παραγωγής107ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15,226,4641,6610-2003
211370Εργοδηγοί χημικοί106ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ19,3531,1150,4601-2002
211370Εργοδηγοί χημικοί106ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ19,4531,2150,6610-2003
211371Εργοδηγοί χημικοί εκτός χώρου παραγωγής105ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ19,3530,1149,4601-2002
211371Εργοδηγοί χημικοί εκτός χώρου παραγωγής105ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ19,4530,2149,6610-2003
211400Γεωολόγοι και γεωφυσικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
211400Γεωολόγοι και γεωφυσικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
221020Αρχιτέκτονες μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
221020Αρχιτέκτονες μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
222000Πολιτικοί μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
222000Πολιτικοί μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
223100Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
223100Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
223200Ηλεκτρονικοί μηχανικοί και μηχανικοί τηλεπικοινωνιών131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
223200Ηλεκτρονικοί μηχανικοί και μηχανικοί τηλεπικοινωνιών131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
223300Μηχανολόγοι μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
223300Μηχανολόγοι μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003