Κωδικοί ΟΣΥΚ

Εκκοκιστήρια βάμβακος (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ)

Κωδ. ειδ.Περιγραφή ειδικότηταςΚωδ. ΚΠΚΠεριγραφή ΚΠΚ% ασφαλ.% εργοδότη% ΣύνολοΙσχύει από
211300Χημικοί107ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15,126,3641,4601-2002
211300Χημικοί107ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15,226,4641,6610-2003
211370Εργοδηγοί χημικοί105ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ19,3530,1149,4601-2002
211370Εργοδηγοί χημικοί105ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ19,4530,2149,6610-2003
229100Χημικοί μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
229100Χημικοί μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
229900Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ.131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
229900Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ.131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
229960Αλλοι μηχανικοί μ.α.κ. εκτός χώρου παραγωγής131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
229960Αλλοι μηχανικοί μ.α.κ. εκτός χώρου παραγωγής131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
232100Ιατροί εν γένει129ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ7,0810,3317,4101-2002
232100Ιατροί εν γένει129ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ7,1810,4317,6110-2003
251100Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ)101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
251100Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ)101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
311100Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
311100Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
311150Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών απασχολούμενοι εντός χώρου παραγωγής101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
311150Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών απασχολούμενοι εντός χώρου παραγωγής101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
311300Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι108ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15,127,3642,4601-2002
311300Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι108ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15,227,4642,6610-2003