Κωδικοί ΟΣΥΚ

Λατομεία σκύρων και άμμου.Εξόρυξη ή επιφανειακή λήψη άμμου και αργίλου

Κωδ. ειδ.Περιγραφή ειδικότηταςΚωδ. ΚΠΚΠεριγραφή ΚΠΚ% ασφαλ.% εργοδότη% ΣύνολοΙσχύει από
121000Γενικοί διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
121000Γενικοί διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
211300Χημικοί107ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15,126,3641,4601-2002
211300Χημικοί107ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ15,226,4641,6610-2003
211430Γεωολόγοι και γεωφυσικοί απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής106ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ19,3531,1150,4601-2002
211430Γεωολόγοι και γεωφυσικοί απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε χώρους παραγωγής106ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ19,4531,2150,6610-2003
211440Γεωολόγοι και γεωφυσικοί απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
211440Γεωολόγοι και γεωφυσικοί απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εκτός χώρου παραγωγής101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
222000Πολιτικοί μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
222000Πολιτικοί μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
223100Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί132ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,088,3312,4101-2002
223100Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί132ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,188,4312,6110-2003
223200Ηλεκτρονικοί μηχανικοί και μηχανικοί τηλεπικοινωνιών132ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,088,3312,4101-2002
223200Ηλεκτρονικοί μηχανικοί και μηχανικοί τηλεπικοινωνιών132ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,188,4312,6110-2003
223300Μηχανολόγοι μηχανικοί132ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,088,3312,4101-2002
223300Μηχανολόγοι μηχανικοί132ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,188,4312,6110-2003
229100Χημικοί μηχανικοί132ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,088,3312,4101-2002
229100Χημικοί μηχανικοί132ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,188,4312,6110-2003
229200Μηχανικοί ορυχείων και μεταλλείων (μεταλειολόγοι)132ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,088,3312,4101-2002
229200Μηχανικοί ορυχείων και μεταλλείων (μεταλειολόγοι)132ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,188,4312,6110-2003