Κωδικοί ΟΣΥΚ

Αλιεία,λειτουργία ιχθυοτροφείων και μονάδων παραγωγής γόνου,βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με την αλιεία.

Κωδ. ειδ.Περιγραφή ειδικότηταςΚωδ. ΚΠΚΠεριγραφή ΚΠΚ% ασφαλ.% εργοδότη% ΣύνολοΙσχύει από
122100Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων εκμεταλλεύσεων στη γεωργία - κτηνοτροφία, τη θήρα, τα δάση και την αλιεία101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
122100Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων εκμεταλλεύσεων στη γεωργία - κτηνοτροφία, τη θήρα, τα δάση και την αλιεία101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
222000Πολιτικοί μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
222000Πολιτικοί μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
223100Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
223100Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
229900Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ.131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,087,3311,4101-2002
229900Άλλοι μηχανικοί μ.α.κ.131ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑ4,187,4311,6110-2003
231160Ιχθυολόγοι101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
231160Ιχθυολόγοι101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
251100Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ)101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
251100Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ)101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
323010Νοσηλευτές σε επιχειρήσεις105ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ19,3530,1149,4601-2002
323010Νοσηλευτές σε επιχειρήσεις105ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ19,4530,2149,6610-2003
343310Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
343310Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
343370Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ)101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
343370Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ)101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003
343390Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ)101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ15,927,9643,8601-2002
343390Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ)101ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ1628,0644,0610-2003