Περιγραφή υπηρεσίας

Η ιστοσελίδα HELLASTAX είναι μια πλήρης λογιστική και φοροτεχνική βιβλιοθήκη και ένα χρήσιμο εργαλείο για Λογιστές, Φοροτέχνες και Οικονομολόγους.

Περιέχει νόμους και διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών, Εργατικά και Ασφαλιστικά (ΙΚΑ), Συλλογικές συμβάσεις, Γνωμοδοτήσεις ΕΣΥΛ, ΣΛΟΤ κ.λπ.

Η αναζήτηση γίνεται με βάση την κατηγορία του εγγράφου, τον τίτλο του, την χρονολογία έκδοσης και τις λέξεις κλειδιά.

Οι λέξεις κλειδιά είναι συγκεντρωμένες σε ειδική ενότητα (αλφαβητικό ευρετήριο λέξεων κλειδιών) για εύκολη ανεύρεση και πλοήγηση του χρήστη.

Κάτω από κάθε έγγραφο εμφανίζονται τα σχετικά έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στο τρέχον έγγραφο.

Οι βασικοί νόμοι κωδικοποιούνται με βάση τις πιο τελευταίες σχετικές διατάξεις.

Η βιβλιοθήκη είναι ελεύθερη για τις νέες δημοσιεύσεις (μέχρι 30 ημέρες πίσω) και είναι στο σύνολό της προσβάσιμη σε συνδρομητές.
Η συνδρομή είναι 250 ευρώ / έτος + ΦΠΑ για λογιστές και 450 ευρώ / έτος + ΦΠΑ για εταιρείες/δημόσιο.

Οι συνδρομητές έχουν επιπλέον διαθέσιμα τα παρακάτω χρήσιμα εργαλεία:

Ιστορικό: Λίστα με διαταγές που έχει ανοίξει ο χρήστης ανά ημερομηνία

Favorites: Λίστα με διαταγές τις οποίες ο χρήστης μαρκάρει με ειδικό σύμβολο (καρδιά) για να τις βρίσκει συγκεντρωμένες χωρίς αναζήτηση.

My tags: Σε κάθε έγγραφο ο χρήστης μπορεί να εισάγει τις δικές του λέξεις - κλειδιά (my tags) και να κάνει αναζήτηση με αυτές.

Σημειώσεις: Σε κάθε έγγραφο ο χρήστης μπορεί να μαρκάρει ένα τμήμα του εγγράφου (λέξη, πρόταση, παράγραφο) και να γράψει τις δικές του σημειώσεις. Σε κάθε σημείωση μπορεί να βάλει tags σημειώσεων και να κάνει αναζήτηση με αυτά.