N.4172/2013 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4722/2020]

 

Κωδικοποιημένος μέχρι και τον Ν. 4722/2020.

 

Αιτιολογική Έκθεση

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 4172 - Α’ 167 - 23/7/2013

 

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4369/2016, για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν.4369/2016, υπάλληλοι οι οποίοι έχουν περιληφθεί σε οριστικούς πίνακες διάθεσης του ν. 4172/2013, δεν έχουν μεταφερθεί/μεταταχθεί μέχρι και τη δημοσίευση του ν.4369/2016, σε συσταθείσες θέσεις, που δεν έχουν καλυφθεί πλήρως, δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία θα κατατεθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα που ανήκαν οργανικά, να επανέλθουν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητας που κατείχαν στον ως άνω φορέα με τον ίδιο βαθμό και στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο το οποίο κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του παρόντος νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.4386/2016, εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για την υπαγωγή τους στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιονδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εφόσον τους καταβλήθηκε το 75% του μισθού τους κατά την περίοδο από 22.3.2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), δεν υποχρεούνται σε επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής

 

Άρθρο 2. Ορισμοί

 

Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου

 

Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία

 

Άρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

 

Άρθρο 5Α. Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

 

Άρθρο 5Β - Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

 

Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση

 

Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα

 

Άρθρο 8. Φορολογικό έτος

 

Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 10. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

 

Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

 

Άρθρο 13. Παροχές σε είδος

 

Άρθρο 14. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

 

Άρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής

 

Άρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος

 

Άρθρο 17.Πρόσθετες μειώσεις φόρου

 

Άρθρο 18. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

 

Άρθρο 19. Μειώσεις φόρου για δωρεές

 

Άρθρο 20. Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

 

Άρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

 

Άρθρο 22Α. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

 

Άρθρο 22Β. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

 

Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

 

Άρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις

 

Άρθρο 25. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων

 

Άρθρο 26. Επισφαλείς απαιτήσεις

 

Άρθρο 27. Μεταφορά ζημιών

 

Άρθρο 27Α. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

 

Άρθρο 28. Μέθοδος προσδιορισμού κερδών

 

Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

Άρθρο 30. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

 

Άρθρο 31. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

 

Άρθρο 32. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

 

Άρθρο 33. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

 

Άρθρο 34. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

Άρθρο 35. Εισόδημα από κεφάλαιο

 

Άρθρο 36. Μερίσματα

 

Άρθρο 37. Τόκοι

 

Άρθρο 38. Δικαιώματα (royalties)

 

Άρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

 

Άρθρο 39A - Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού

 

Άρθρο 39Β. Έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων

 

Άρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

Άρθρο 41. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

 

Άρθρο 42Α - Δικαιώματα προαίρεσης - Δωρεάν διάθεση μετοχών

 

Άρθρο 42. Μεταβίβαση τίτλων

 

Άρθρο 43. Φορολογικός συντελεστής

 

Άρθρο 43Α - Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 44. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

 

Άρθρο 45. Υποκείμενα του φόρου

 

Άρθρο 46. Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

Άρθρο 47 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

 

Άρθρο 48. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

 

Άρθρο 48Α. Απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής

 

Άρθρο 49 - Κανόνας περιορισμού των τόκων

 

Άρθρο 50. Ενδοομιλικές συναλλαγές

 

Άρθρο 51. Μεταφορά λειτουργιών

 

Άρθρο 52. Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων

 

Άρθρο 53. Ανταλλαγή τίτλων

 

Άρθρο 54. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

 

Άρθρο 55. Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE

 

Άρθρο 56. Μη εφαρμογή ευεργετημάτων

 

Άρθρο 57. Εκκαθάριση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 

Άρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

 

Άρθρο 59. Φορολόγηση στην πηγή

 

Άρθρο 60. Φορολογικός συντελεστής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

 

Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε παρακράτηση

 

Άρθρο 62. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

 

Άρθρο 63. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές

 

Άρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

 

Άρθρο 65. Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

 

Άρθρο 66 - Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες

 

Άρθρο 66Α - Φορολόγηση κατά την έξοδο

 

Άρθρο 66Β - Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων

 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

 

Άρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

 

Άρθρο 67Α. Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

 

Άρθρο 68. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου

 

Άρθρο 69. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

 

Άρθρο 70. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

 

Άρθρο 70A - Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων

 

Άρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

 

Άρθρο 71Α - Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας

 

Άρθρο 71Β - Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιρειών

 

Άρθρο 71Γ - Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

 

Άρθρο 71Δ - Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης

 

Άρθρο 71Ε - Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων

 

Άρθρο 71ΣΤ - Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

 

Άρθρο 71Ζ - Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Άρθρο 73. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/13/ΕΕ

 

Άρθρο 74. Συμπλήρωση των νόμων 3986/2011, 4110/2013, 4002/2011, 4111/2013, 3864/2010, 3601/2007

 

Άρθρο 75. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Άρθρο 76. Θέματα Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 77. Προϋπολογισμός δήμων

 

Άρθρο 78. Προϋπολογισμός Περιφερειών

 

Άρθρο 79. Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος

 

Άρθρο 80. Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων

 

Άρθρο 81. Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 82. Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

 

Άρθρο 83. Πρόγραμμα Ιπποδρομιών

 

Άρθρο 84. Έπαθλα Ιπποδρομιών

 

Άρθρο 85. Κώδικας Ιπποδρομιών - Κανονισμός Προδιαγραφών Ιπποδρόμων

 

Άρθρο 86. Τροποποιούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 87. Καταργούμενες και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 88. Τροποποίηση του ν. 4152/2013

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Άρθρο 89. Διατάξεις για τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.

 

Άρθρο 90. Διαθεσιμότητα

 

Άρθρο 91. Κινητικότητα

 

Άρθρο 92. Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής

 

Άρθρο 93. Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 94. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 95. Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων

 

Άρθρο 96. Ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας

 

Άρθρο 97. Ποινές συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτών

 

Άρθρο 98. Ποινές ιατρών Ε.Σ.Υ.

 

Άρθρο 99. Πειθαρχικά Συμβούλια Ιατρικών Συλλόγων

 

Άρθρο 100. Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Άρθρο 101. Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

 

Άρθρο 102. Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 103. Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

Άρθρο 104. Τροποποίηση του ν. 3054/2002

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 105. Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.

 

Άρθρο 106. Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 107. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/25/Ε.Ε.

 

Άρθρο 108

 

Άρθρο 109

 

Άρθρο 110

 

Άρθρο 111

 

Άρθρο 112. Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 


Σχετικά έγγραφα

Ε.2004/09.01.2019 - Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 68 του ν. 4583/2018 (Α’212/18.12.2018), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/1986 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2238 ΦΕΚ Α' 151 (1994) Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2238 ΦΕΚ Α' 151 (1994) Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 2523 (ΦΕΚ 179 Α'/11.9.1997) - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2859 ΦΕΚ Α' 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1008 (2011) Καθορισμός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4110 ΦΕΚ Α' 17 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4110 ΦΕΚ Α' 17 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1015213ΕΞ2013 (2013) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΟΙΚ. 14025 (2013) Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) - Άρθρο 67 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2014) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/1/20845 (2013) «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167 ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1118717 ΕΞ2013 (2013) Φορολογική μεταχείριση της μεταβίβασης μετοχών εισηγμένων και μη, οι οποίες αποκτώνται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4174 ΦΕΚ Α' 170 (2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4174 ΦΕΚ Α' 170 (2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1189 (2013) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/A/27.7.13), για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 (2013) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634 (2013) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.80000/οικ.23794/790 (2013) «Σύσταση και Λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθμ. Φ.80000/οικ.23795/791 (2013) Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4179 ΦΕΚ Α' 175 (2013) Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 (2013) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.: Υ9/οικ. 77307 (2013) Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. οικ. 14025/23-7-2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1789) «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.80000/οικ.25379/312 (2013) Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ. 24199 (2013) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρθρο 91 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1209 (2013) «Καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1210 (2013) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του ν. 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170/Α), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» σχετικά με την επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1137825 ΕΞ 2013 (2013) Συντελεστής Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εστίασης
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4183 (2013) Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 29914/Δ1.6859 (2013) Καθορισμός πρόσθετου ειδικού κριτηρίου αποτίμησης προσόντων, κατ’ εφαρμογή της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (167 Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 55 (2013) «Ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ. 25699 (2013) «Επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων που εντάσσονται σε καθεστώς κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/172315/25487 (2013) Καθορισμός πρόσθετου ειδικού κριτηρίου της μοριοδότησης των γενικών κριτηρίων της αρ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/21οικ.21634/2-8-2013 (ΦΕΚ Β΄1914) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1216 (2013) Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων της παρ. 22 του άρθρου 3 και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.4110/23.1.2013 (ΦΕΚ Α΄17) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 5 και της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4141/5.4.2013 ( ΦΕΚ Α’81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», της παρ. 6 της υποπαρ. Δ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4152/9.5.2013 (ΦΕΚ Α’107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013» και της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4170/12.7.2013 (ΦΕΚ Α΄163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Υ9/οικ. 91813 (2013) Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του Ν. 4172/2013 (Α΄, 167).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/33 /οικ.27653 (2013) Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ 1914/Γ/7.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: 33398/Δ1.7632 (2013) Κατάργηση της υπ΄ αριθμ. 29914/Δ1.6859/13-09-2013 απόφασης καθορισμού πρόσθετου ειδικού κριτηρίου αποτίμησης προσόντων, κατ΄ εφαρμογή της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (167 Α΄)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Β 1159820 ΕΞ2013 (2013) Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων και μη.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ33 5037619 ΕΞ2013 (2013) «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ.29040 (2013) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 973 (2013) Καθορισμός πρόσθετων ειδικών κριτηρίων της μοριοδότησης των γενικών κριτηρίων της αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/21οικ.21634/2-8-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1914) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/32195/364 (2013) «Διαχωρισμός άμεσα εισπράξιμων και επισφαλών οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΠΙΔ/Β2/Δ/53/οικ.30390 (2013) «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1245 (2013) Καθορισμός λεπτομερειών και θεμάτων της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.80000/32938/1094 (2013) Τροποποίηση της Φ.80000/οικ. 23795/791/5-8-2013 Υπουργικής Απόφασης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2798 (2013) Καθορισμός πρόσθετων ειδικών κριτηρίων της μοριοδότησης των γενικών κριτηρίων της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/21οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1914) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4208 (2013) Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.οικ: 46703 (2013) Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2014 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4210 (2013) Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.10021/34047/1007 (2013) Διάρθρωση, αρμοδιότητες, στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και άλλα οργανωτικά θέματα Κ.Ε.Α.Ο. και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1181020 ΕΞ 2013 (2013) Βεβαίωση και καταβολή φόρου εισοδήματος μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1264 (2013) Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/84/οικ.33459 (2013) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β΄/14.8.2013) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1196756ΕΞ2013 (2013) «Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών”».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ. 34813 (2013) Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1284 (2013) Διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, την αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωσή της. Ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, σχετικά παράβολα, διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών, τύπος και περιεχόμενο των αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1287 (2013) «Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4224 (2013) Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4223 ΦΕΚ Α' 287 (2013) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4223 ΦΕΚ Α' 287 (2013) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4223 ΦΕΚ Α' 287 (2013) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4223 ΦΕΚ Α' 287 (2013) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4223 ΦΕΚ Α' 287 (2013) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4223 ΦΕΚ Α' 287 (2013) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4223 ΦΕΚ Α' 287 (2013) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4223 ΦΕΚ Α' 287 (2013) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1004 (2014) Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1007 (2014) Κοινοποίηση των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1008 (2014) Καθορισμός τιμών κτήσης ακίνητης περιουσίας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 41 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1011 (2014) Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1006 (31.12.2013) (2014) Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1012 (2014) Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4225 (2014) Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1014 (2014) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του ν.4172/2013 και καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4229 (2014) Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1005461 ΕΞ2014 (2014) Σύσταση και Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.828 (2014) Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (1992/Β/14.8.2013) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 5 (2014) «Διάρθρωση και στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1023 (2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1025 (2014) Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 καθώς και τρόπος απόδοσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1027 (2014) Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1028 (2014) Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1026 (2014) Καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων για την πίστωση φόρου αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1031 (2014) Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του ν.4172/2013(ΦΕΚ 167 Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1017827 ΕΞ 2014 (2014) Βεβαίωση και καταβολή ποσών με βάση την ενδικοφανή προσφυγή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1176/2019 (03.05.2019) - Αναστολή εφαρμογής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 των διατάξεων της Α.1099/18.3.2019 (ΦΕΚ 949/Β’/20.3.2019) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4233 (2014) Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1034 (2014) Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΕΕΠ Απόφαση με αριθμό 93/2/28-1-2014 (2014) Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα μετο άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 (Α180), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1037 (2014) Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών, λόγω του σεισμού της 26ης Ιανουαρίου 2014 στο νομό Κεφαλληνίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Γ32/46 (2014) «Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 4172/2013»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014 (2014) Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1048 (2014) Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1049 (2014) Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4237 (2014) Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1050 (2014) «Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ80000/3476/116 (2014) Βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ένταξη των καθυστερούμενων εισφορών τους στο ΚΕΑΟ και ρύθμιση άλλων ειδικών θεμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1030493 ΕΞ 2014 (2014) Παρακράτηση φόρου από μισθούς μελών Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 49/2014 (2014) α) Ευθύνη των διοικούντων τις δημοτικές επιχειρήσεις για χρέη αυτών. β) Ευθύνη των Δημάρχων των ΟΤΑ που ανέλαβαν τα χρέη των δημοτικών επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 54/2014 (2014) Εάν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα το μηνιαίως καταβαλλόμενο, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 3 περ. α' του ν. 2327/1995, ποσό για έξοδα κινήσεως χωρίς απόδοση λογαριασμού στα τακτικά εν ενεργεία μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, λαμβανομένων υπόψη και των νομολογιακών παραδοχών των υπ'αρίθ. 671/2012, 2372/2013 και 29/2014 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1056 (2014) Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση 2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ32/78 (2014) «Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων του ν. 4172/2013»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Β 1035675 ΕΞ 2014 (2014) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που καταβάλλονται σε ιδιωτικές κλινικές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΟΣ Γ 1039110 ΕΞ 2014 (2014) Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, για το έτος 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12 1039188 ΕΞ 2014 (2014) Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12A 1039466 ΕΞ 2014 (2014) «Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών »
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1051 (2014) 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1070 (2014) Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4244 (2014) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος - μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2196/1994 (Α΄ 41) και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ36/05/2 (2014) «Οδηγίες για τη λειτουργία των Οικονομικών Τμημάτων μετά την ίδρυση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1078 (2014) «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1076 (2014) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Δ12A 1049253 ΕΞ 2014 (2014) Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 ν.4172/2013 (ΦΕΚΑ΄167).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1048002 ΕΞ 2014 (2014) Φόροι που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4174/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1085 (2014) Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1054299ΕΞ2014 (2014) Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1052367 ΕΞ2014 (2014) Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς - φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1090 (2014) Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12A 1055825 ΕΞ 2014 (2014) «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1094/07-04-2014 (2014) «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17-2-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τεύχος Β/25-2-2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1057684 ΕΞ 2014 (2014) α) Διαχειριστική περίοδος ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία, β) παροχές σε είδος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12A 1058454 ΕΞ 2014 (2014) «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1097 (2014) Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, στο Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι παραπάνω Φάκελοι Τεκμηρίωσης θεωρούνται μη πλήρεις ή μη επαρκείς, των αποδεκτών μεθόδων καθορισμού τιμών των συναλλαγών και των μεθόδων καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου κέρδους για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1099 (2014) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/11 «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα», μετά την κατάργηση του ν. 2238/94 και την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1104 (2014) Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 από τους υπόχρεους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1105 (2014) Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ΄ επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α΄1061570ΕΞ2014 (2014) Η διανομή των κερδών δικηγορικής εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία, γίνεται στους εταίρους που βρίσκονται στη σύνθεσή της κατά την 31.12 εκάστου έτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Β/7/11711/884 (2014) Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4255 (2014) Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1106 (2014) Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4257 (2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Γ36/02/3 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) (2014) «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1120 (2014) Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1117 (2014) Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1119 (2014) Καθορισμός χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 (φόρος υπεραξίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1121 (2014) Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Β/7/13439/1058 (2014) Ενίσχυση διαδικασιών είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1122 (2014) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41,43, 61, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 62, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64, του άρθρου 67Α καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από την τροποποίηση τους με τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12A 1066053 ΕΞ 2014 (2014) «Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.13822/1089 (2.5.2014) - Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤAM του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Υ9/οικ.3926 (2014) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ.Υ9/οικ. 91813/27.9.2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» («rebate») του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Υ9/οικ. 39255 (2014) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ. 77307/22.08.2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1789) «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12A 1072191 ΕΞ 2014 (2014) «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν Δήμαρχοι Αντιδήμαρχοι »
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 170/2014 (2014) Έκπτωση δαπάνης ή μη στα ακαθάριστα έσοδα λήπτη εικονικού ως προς τον εκδότη φορολογικού στοιχείου – Επιτρεπτή ή μη έκπτωση δαπάνης λόγω εικονικού χαρακτηρισμού της γενόμενης συναλλαγής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1137 (2014) Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ.ια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, για το οικονομικό έτος 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 171/2014 (2014) Χρόνος παραγραφής βεβαιωθείσης απαιτήσεως του Δημοσίου από ανάκτηση παρανόμων κρατικών ενισχύσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1144 (2014) Τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/9-4-2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄883) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1143 (2014) Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 22 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 και λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Β1078427 ΕΞ2014 (2014) Φορολογική μεταχείριση της ζημίας επωφελούμενης εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης κλάδου διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1146 (2014) 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Γ 1079455 ΕΞ 2014 (2014) «Διενέργεια αποσβέσεων πάγιων στοιχείων έως 31/12/13 νέας επιχείρησης παραγωγής πορτοκαλιών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΓΑ ΑΡΙΘ. 1/2014 (2014) α) Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) - Ένταξη ασφαλισμένων οφειλετών ΟΓΑ στα Μητρώα οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. β) Πάγια Ρύθμιση (Ν.4152/2013)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41 (2014) Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 3 του ν.4141/2013 και του άρθρου τρίτου παρ. Α του ν.4254/2014 που αφορούν θέματα αναγκαστικής είσπραξης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12A 1084609 ΕΞ 2014 (2014) «Φορολόγηση εισοδήματος που αποκτούν αιρετοί των ΟΤΑ για τη χρήση 2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12A 1085783 ΕΞ 2014 (2014) Φορολογική αντιμετώπιση μισθού που καταβάλλεται σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 23463 (2014) Άρθρο 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄ 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1088596 ΕΞ 2014 (2014) Φορολογική μεταχείριση εργασιών ανακαίνισης σε ακίνητο που έχει δωρεάν παραχωρηθεί.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Β 1091312 ΕΞ2014 (2014) Φορολογική μεταχείριση ζημιών ή κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από το υποκατάστημά της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1168 (2014) Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1119/2014 AYO (ΦΕΚ Β΄1035/25.04.2014) ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4268 (2014) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Β1098249 ΕΞ 2014 (2014) Υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν.4172/2013 από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2014 (2014) Α. Διαχείριση αιτημάτων πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας για απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων που αποκτώνται από τα άτομα με αναπηρία, από 1/1/2014 και μετά Β. Συμπληρωματικές οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013 σχετικά με τη διαχείριση των αιτημάτων για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων των ατόμων με αναπηρία - Κοινοποίηση διατάξεων της Υποπαραγράφου Δ.2. της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1174 (2014) Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) κατά την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικών ετών 2013 και προηγούμενα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1177 (2014) Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1151 (2014) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1257) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Υ9α/οικ 62558 (2014) Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014 (2014) «Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12 Α 1109216 ΕΞ2014 (2014) Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 22890/05-08-2014 (2014) ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.1500/οικ. 9696/195 (2014) Διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής των παρακρατουμένων από τη σύνταξη του οφειλέτη συνταξιούχου ποσού μεταξύ των Ασφαλιστικών Φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1191 (2014) Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α2-757 (2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Υ9/οικ.70522 (2014) Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Α2-797 (2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4283 (2014) Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12A 1126595 ΕΞ 2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (2014) «Διαβίβαση επιστολής» Υποβολή και απόδοση του παρακρατούμενου φόρου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4286 (2014) Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1211 (2014) Συμπλήρωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλίου, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1213 (2014) «Τέλη χαρτοσήμου επί των αμοιβών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1216 (2014) Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1217 (2014) Τροποποίηση της ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429Β΄) αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1133819 (2014) Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας τα οποία σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 απαλλάσσονται κατά 65% του φόρου εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1219/6.10.2014 (2014) Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4302 (2014) Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1140877 ΕΞ 2014 (2014) Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων πρακτόρων λαχείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Β/7/35889/2582 (2014) Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4303 (2014) Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15Β 1143684 ΕΞ.2014 (2014) Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων, στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, που υποβάλλονται από 1.1.2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1142299 ΕΞ 2014 (2014) Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος γραφίστα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 319/2014 (2014) Εάν η διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1195/1942, που καθιστά το Δημόσιο δικαιούχο στις παραγεγραμμένες απαιτήσεις τρίτων από μερίσματα μετοχών και από κινητές εν γένει αξίες, εφαρμόζεται μόνον επί εισηγμένων στο Χρηματιστήριο (διαπραγματεύσιμων) μετοχών ή και επί μη εισηγμένων τοιούτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 (2014) Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ2014 (2014) Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: 2/88940/0004 (2014) Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1005461 ΕΞ2014/10.01.2014 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 62).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.11321/19937/1443 (2014) Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Ε.Α. Aρ. πρωτ: 222715 (2014) «Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων ως συντάξιμου χρόνου».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1251 (2014) Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 66 (2014) «Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων, κατ’ εφαρμογή του Ν.4281/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 33664/10-12-2014 (2014) ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Δ12 1168638 ΕΞ 2014 (2014) Φορολογική μεταχείριση της παρεχόμενης μείωσης των διδάκτρων για τα παιδιά των εργαζόμενων, διευθυντών, διαχειριστών και μελών διοίκησης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1261 (2014) Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014 (2014) Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1264 (2014) Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (2014) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1003/2015 (31.12.2014) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 301/09-01-2015 (2015) ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η’ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 302/09-01/2015 (2015) ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015 (2015) Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1009 (2015) Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μεταβολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015 (2015) Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1030 (2015) Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1032 (2015) Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1039 (2015) Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1042 (2015) Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1036 (2015) Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1037 (2015) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1041 (2015) Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1044 (2015) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1047 (2015) Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και στ΄ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 28/2015 - Έκπτωση δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης, όταν η εικονικότητα εντοπίζεται μόνο στον διαφορετικό χαρακτηρισμό της γενόμενης συναλλαγής στο εκδοθέν τιμολόγιο - Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 του ν. 2238/1994 και 22 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1051 (2015) Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1052 (2015) Κοινοποίηση άρθρων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δικαιούχοι Μειώσεων Φόρου Εισοδήματος (2015) Δικαιούχοι Μειώσεων Φόρου Εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12 1027881 ΕΞ 2015 (2015) Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ.στ΄ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1056 (2015) Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Γ31/82 (2015) Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1059 (2015) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1058 (2015) Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1060 (2015) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1067 (2015) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4321 ΦΕΚ Α' 32 (2015) Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1069 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (2015) Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 & 40 ν.4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1068 (2015) Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων -χρηστών Φ.Η.Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1076 (2015) Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ10021/7131/374 (2015) Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1072 (2015) Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1074 (2015) Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8907/06-04-2015 (2015) ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 21 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1079 (2015) Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΟΙΚ. 494 (2015) Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1083 (2015) Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος που δίνονται βάσει επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1084 (2015) Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές αλλοδαπών αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος που υπηρετούν σε εμπορικά πλοία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1091 (2015) Τροποποίηση της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β΄ 373/18.3.2015) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1094 (2015) Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων - οικονομικών ενισχύσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1088 (2015) 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1093 (2015) Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 10025/23-04-2015 (2015) ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 19 (2015) «Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ 1055728 ΕΞ2015 (2015) Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 13 του Ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1097 (2015) Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1099 (2015) Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ 2015 (2015) Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1063913 ΕΞ 2015 (2015) Υπολογισμός αποσβέσεων επί της άυλης αξίας των αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1102 (2015) «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1103 (2015) Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4325 (2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015 (2015) «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ »
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1101 (2015) Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και την είσπραξή του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/οικ.14150 (2015) Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47 ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4328 (2015) Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α ' 35) και άλλες διατάξεις .
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1067042 ΕΞ 2015 (2015) Σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου ……………… από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 82 ΕΞ (2015) «ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1297/1972»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1210πε ΕΞ (2015) «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΦΒ ΠΑΡΚΑ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 93/2015 - Φορολογική μεταχείριση των ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού των διαχειριστικών αρχών για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994).
ΑΝΟΙΓΜΑ

οικ. 17625 (2015) Επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους Δήμους
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Α 1071858 ΕΞ2015 (2015) Οδηγίες σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών ή της αποζημίωσης εξόδων που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες κατ΄ εντολή του Δημοσίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 13280/26-05-2015 (2015) ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ23/οικ.19162/1277 (2015) Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/4/οικ.17204 (2015) Επανασύσταση κλάδων και επαναφορά προσωπικού σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΑ 1075426ΕΞ2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση περιστασιακών αμοιβών που καταβάλλει γυναικείος συνεταιρισμός.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1112 (2015) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1113 (2015) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1116 (2015) Διευκρινήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1117 (2015) «Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1120 (2015) «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4328/2015 περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1081689 ΕΞ 2015 (2015) Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση ή τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς και με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή λήξης της εκκαθάρισης των προσώπων αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1121 (2015) Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1122 (2015) Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την ΠΟΛ.1054/2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1128 (2015) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α’/17.12.2014).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΑ 1081788 ΕΞ2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4330 (2015) Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1083083 ΕΞ 2015 (2015) Χαρακτηρισμός του ανταλλάγματος (μίσθωμα) που αποκτούν οι ΟΤΑ από την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών ως εισοδήματος από ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1123 (2015) Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Α 1084342 ΕΞ2015 (2015) 1. Εφαρμογή του αφορολόγητου στο επίδομα βιβλιοθήκης. 2. Συγγραφικά δικαιώματα συγγραφέων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εισοδήματα από συμμετοχή σε σεμινάρια.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1049 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 198 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 434 ΕΞ (2015) «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1124 (2015) «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α’)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Οδηγός Συμπλήρωσης Δήλωσης Ν - Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (2015) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Νομικών Οντοτήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1130 (2015) Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ 2015 (2015) Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1087150 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες του ν.1665/1986 στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου που συνήφθη πριν την 1.1.2014, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι και την 31.12.2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1132 (2015) Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β’ 763).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1089843 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση της διανομής αφορολόγητου αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από την αυτόματη υπερτίμηση από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ2015 (2015) Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1138 (2015) Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1139 (2015) Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Α 1089289 ΕΞ 2015 (2015) «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1142 (2015) Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4331 ΦΕΚ Α' 69 (2015) Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1143 (2015) Εξόφληση δαπανών κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1145 (2015) Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο στη συνέχεια συνάφθηκε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) από την αυτοτελή φορολόγηση των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1146 (2015) Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περίπτωση υπό εκκαθάριση εταιρειών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1150 (2015) Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του έτους 2013 και λήγει εντός του έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1153 (2015) Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α'/28.06.2015).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4334 (2015) Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Α 1096855ΕΞ2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση α)μερίσματος που καταβάλλεται σε δικηγόρους οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Ε3 και β)αμοιβών δικηγόρων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για παροχή υπηρεσιών στις αρχαιρεσίες Δικηγορικού Συλλόγου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1159 (2015) «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.80000/οικ.32385/1077 (2015) «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 7, 9, 23, 26 και 44 του ν.4331/2015 (Α, 69).»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α' 84 / 18/07/2015 (2015) Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 49214 (2015) Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 664 (2015) Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β 1102518 (2015) Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1166 (2015) Αρμόδια Φορολογική Αρχή στην ημεδαπή για τεκμηρίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών 2011/96/ΕΕ (Μητρικών - Θυγατρικών) και 2003/49/ΕΚ (Τόκων-Δικαιωμάτων Συνδεδεμένων Εταιρειών).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Γ.Δ.Ο.Π.0001027ΕΞ 2015/Χ.Π. 2364 (2015) Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.:781 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1006 ΕΞ (2015) «Χρόνος λογιστικής αναγνώρισης των εσόδων αεροπορικής εταιρείας από την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων και των δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την πραγματοποίηση κάθε πτήσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1178 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ (2015) «Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση τόκων κατασκευαστικής περιόδου από 01-01-2015 με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4172/2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1170 (2015) Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης αλλοδαπών τουριστικών πρακτορείων το έτος 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 (2015) Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄ 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 57382 (2015) Παράταση της υπ’ αριθ. 49214/21-7-2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α' 90 - 31/7/2015 (2015) Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1106280 ΕΞ 2015 (2015) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 18772/06-08-2015 (2015) ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1107041 ΕΞ 2015 (2015) Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ 2015 (2015) Προθεσμία ολοκλήρωσης μετασχηματισμού με βάση τις διατάξεις των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Α 1107028 ΕΞ 2015 (2015) Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1047/12.2.2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1178 (2015) Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΕΚ 19 Β΄/2014), απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Α 1107672 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση εκτάκτων αμοιβών εταίρων δικηγορικών εταιρειών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1179 (2015) Τροποποίηση της ΠΟΛ.1072/2015 σχετικά με οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4336 ΦΕΚ Α' 94 (2015) Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4336 ΦΕΚ Α' 94 (2015) Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Γ.Δ.Ο.Π.0001133ΕΞ2015/Χ.Π. 2524 (2015) Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1183 (2015) Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1257) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/180086 (2015) Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης κατά συγκεκριμένων κινδύνων ή εγγυητικής επιστολής για τη χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1184 (2015) Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1186 (2015) Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 για το φορολογικό έτος 2014 μετά τη νέα παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ.1183/2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 57384 (2015) Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1198 (2015) Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, μη επιβολή προστίμου του άρθρου 54 σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4174/2013 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1121357 ΕΞ2015 (2015) Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση των διατακτικών σίτισης που χορηγεί επιχείρηση σε εργαζομένους της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1208 (2015) Εκχώρηση μισθωμάτων από κληρονόμο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1211 (2015) Διενέργεια αποσβέσεων επί της αξίας των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (οχημάτων), όπως αυτή προσδιορίστηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν.3887/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1213 (2015) Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1217 (2015) Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1212 (2015) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ 2015 /Χ.Π.2672 (2015) Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 70905 (2015) Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 49214/21-7-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525), η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ’ αριθμ. 57384/31-8-2015 όμοια (Β΄ 1867).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1214 (2015) Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 768 (2015) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1227 (2015) «Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Γ.Δ.Ο.Π. 0001292 ΕΞ 2015 (2015) Τροποποίηση της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ2015/Χ.Π.2672/25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1220 (2015) Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, όταν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων η προμήθεια των οποίων αφορά ασφαλισμένους ταμείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1223 (2015) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47 (2015) Α. Νέα τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων – Β. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 248 του Ν.4281/2014 και της Φ.11321/19937/1443/20-11-2014 Υπουργικής Απόφασης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Α 1133403 ΕΞ 2015 (2015) Περί προκαταβλητέου φόρου αμοιβών μηχανικών οι οποίοι είναι μισθωτοί υπάλληλοι επιχείρησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1230 (2015) Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1229 (2015) Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1213-22/09/2015 «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4337 ΦΕΚ Α' 129 (2015) Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4337 ΦΕΚ Α' 129 (2015) Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1972 ΕΞ (2015) «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΙΩΣΑΣΑΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1136663 ΕΞ 2015 (2015) Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1232 (2015) Φορολογική μεταχείριση εισπραττόμενων μερισμάτων ημεδαπής μητρικής εταιρείας από αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε τρίτη χώρα με την οποία υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1136614 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που λειτουργούν ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1137110 ΕΞ2015 (2015) Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1056/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τον φορολογικό χειρισμό του υπόλοιπου του λογαριασμού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» που σχηματίσθηκε με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1231 (2015) Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1235 (2015) Φορολογική μεταχείριση υπεραξίας που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1137382 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση των συνδρομών που εισπράττουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από τα μέλη τους, καθώς και των χορηγιών και συνδρομών προς αυτές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών του ν.383/1976, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1137822 ΕΞ2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1139502 ΕΞ 2015 (2015) Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Γ.Δ.Ο.Π. 0001376 ΕΞ 2015/Χ.Π. 2827 (2015) Τροποποίηση της αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001258ΕΞ2015/Χ.Π.2672/25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΕΦ Α 1139606 ΕΞ 2015 (2015) Απάντηση της Υπηρεσίας μας σε ερώτημά σας, αναφορικά με το δικαίωμα απαλλαγής των ευκαιριακών εκδηλώσεων από το Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1243 (2015) Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4340 ΦΕΚ Α' 134 (2015) Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ 1144341 ΕΞ2015 (2015) Παροχή διευκρινήσεων για τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν.4330/2015 (ΦΕΚ Α΄59/16.6.2015).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015 (2015) Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1248 (2015) Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τους Δήμους Σκοπέλου, Ύδρας, Χαϊδαρίου, Αχαρνών, Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Δυτ. Αχαΐας, Φυλής και Αγ. Αναργύρων - Καματερού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΑ 1146973 ΕΞ2015 (2015) Απάντηση σε ερώτημα. (Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας από έγγαμες φορολογούμενες)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1147493 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση των ποσών που εισπράττουν οι Ο.Τ.Α. από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των ποσών που εισπράττουν σε περίπτωση θανάτου του αρχικού δικαιούχου της χρήσης του περιπτέρου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Α 1148240 ΕΞ 2015 (2015) Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1148410 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 2015 (2015) Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4346 ΦΕΚ Α' 152 (2015) Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 256/2015 (2015) Δυνατότητα ή μη της Φορολογικής Διοίκησης να εξαιρεί από τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου τις επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4350 ΦΕΚ Α' 161 (2015) Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α΄ 66), γ) ...................
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4350 ΦΕΚ Α' 161 (2015) Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α΄ 66), γ) ...................
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1257 (2015) «Χρόνος υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1259 (2015) Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στο Δήμο Λευκάδας και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1256 (2015) Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1154669 ΕΞ 2015 (2015) Διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας ακινήτου που παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με βάση τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 4 του Ν.4061/2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1260 (2015) Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26-07-2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015 (2015) Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1262 (2015) Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015 (2015) Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 302/2015 (ΑΤΟΜΙΚΗ) 14.12.2015 - 1) Εάν έχει επέλθει παραγραφή του κατ΄ άρθρο 84 παρ. 1 ν. 2238/1994 δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τη διαχειριστική περίοδο 22/1/2003-31/12/2004, με το δεδομένο ότι η υπ΄ αριθ. 15/1832/3-12-2013 εντολή διενέργειας ελέγχου που εκδόθηκε στις 3/12/2013 για την επιχείρηση «Ε….Α.Ε» αναφέρει ως διαχειριστική περίοδο την 1/1/2003 – 31/12/2003 και όχι την πραγματική διαχειριστική περίοδο 22/1/2003- 31/12/2004 και 2) σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως εάν υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και κοινοποίησης καταλογιστικών πράξεων π.χ. Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων για την περίοδο 22/1/2003-31/12/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ23/οικ.58874/4228 (2015) Τροποποίηση της αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/7-11-2014 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (ΦΕΚ 3018/7-11-2014 τ. Β).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4354 ΦΕΚ Α' 176 (2015) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4354 (2015) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1166032 ΕΞ2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που αποκτούν οι μέτοχοι των ΚΤΕΛ ΑΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2669 ΕΞ (28.12.2015) «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1277 (2015) Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για το έτος 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1279 (2015) Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 για το έτος 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1274 (2015) Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Γ.Δ.Ο.Π. 0000012 ΕΞ 2016 (2016) Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1016 (1.2.2016) Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1274 (ΦΕΚ Β΄2919/30.12.2015).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 130 ΕΞ (18.2.2016) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1024 (12.2.2016) Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4368 ΦΕΚ Α' 21 (21.2.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016 (17.2.2016) Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 14/2016 - Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ανώνυμης εταιρείας - Παραγραφή - Εκκαθάριση φόρου - Φορολογικός έλεγχος - Καταλογισμός.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 58039/3275 (28.12.2016) - Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4369 ΦΕΚ Α' 33 - (27.2.2016) - Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4369 ΦΕΚ Α' 33 - (27.2.2016) - Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1013 (21.1.2016) Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π.Τ.Κ.Ε. : 21/16.02.2016 (1.3.2016) - «Αφορολόγητη η εκμίσθωση ακινήτων από ιδιώτες σε τουρίστες»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 360/26071 (1.3.2016) - Εγκύκλιος δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 121/2015 (2015) α) Συμψηφισμός ποσών από επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με ασφαλιστικές οφειλές και β) συμψηφισμός ποσών από επιστροφή Ε.Φ.Κ. με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ:ΔΔΑΔ Γ 1031817 ΕΞ 2016 (29.2.2016) «Συμπλήρωση της απόφασης ΔΔΑΔ Γ 1148109/07.11.2014 (Β΄3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1033419 ΕΞ2016 (2.3.2016) Πώληση συλλογής
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1033424 ΕΞ 2016 (2.3.2016) Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1033546 ΕΞ 2016 (2.3.2016) «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1034297 ΕΞ 2016 (3.3.2016) Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1034297 ΕΞ 2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ1035254 ΕΞ2016 (3.3.2016) Φορολογική μεταχείριση ποσού που αποκτάται από πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α 1035394 ΕΞ 2016 (4.3.2016) Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων προσωπικής εταιρείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΤΚΕ 1036165 ΕΞ 2016/920 (4.3.2016) - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.2891/3.2.2016 ερώτηση. (Προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων και ανταπόκριση του TAXIS )
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΤΚΕ 1037041ΕΞ 2016 794 (4.3.2016) - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.2422/18.1.2016 Ερώτηση. (Ενθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων επιχειρήσεων)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ 2016 (19.1.2016) Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1008055 ΕΞ 2016 (19.1.2016) Φορολογική μεταχείριση των ποσών που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένο στη χώρα μας στο κεντρικό του κατάστημα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016 (2.3.2016) Θέμα φορολογικής κατοικίας και τρόπου φορολόγησης εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Γ.Δ.Ο.Π. 0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π. 585 (11.3.2016) - «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016 (17.3.2016) - Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016 (17.3.2016) - Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 47/2015 Συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου 2015 Αλιευτικά σκάφη ολικής χωρητικότητας μέχρι δέκα (10) κόρων – Φορολογία αυτών με βάση τις διατάξεις του ν. 27/1975.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1034/2016 (31.12.2015) - Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (ΦΕΚ 1657/Β΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν.3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 21/2014 Συνεδρίαση της 13ης Ιανουαρίου 2014 Εάν οι έχοντες συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1051446 ΕΞ2016 (30.3.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του ΦΠΑ στα τιμολόγια δαπανών για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4374 ΦΕΚ Α' 50 (1.4.2016) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1041 (4.4.2016) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΑ 1054130 ΕΞ2016 (4.4.2016) - Απάντηση σε ερώτημα περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όταν ο βασικός εργοδότης είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ..
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1052893 ΕΞ 2016 (4.4.2016) - Χρόνος φορολόγησης και φορολογική μεταχείριση των claw back και rebate ιατρού που έχει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Α3 (γ)/ΓΠ/οικ.25132 (4.4.2016) - Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Α 1054386 ΕΞ2016 (5.4.2016) - Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4378 - Α’ 55 (5.4.2016) - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1042 (16.3.2016) Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1044 (7.4.2016) - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016 (11.4.2016) - Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 82/2016 - Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας - Φοροαπαλλαγή στα μέλη Δ.Σ. με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ2016 (12.4.2016) - Διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1047465 ΕΞ 2016 (24.3.2016) - Μεταφορά ζημιάς ατομικής επιχείρησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 5 (5.4.2016) - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1/07.01.2016 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 3 (5.4.2016) - Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 4 (5.4.2016) - Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄84), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.2/82742/ΔΕΠ (25.4.2016) - «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική αποκατάσταση υπαλλήλων που τέθηκαν εσφαλμένα σε διαθεσιμότητα, λόγω υπαγωγής τους στις εξαιρέσεις του άρθρου 90 παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του ν.4172/2013, μετά την επαναφορά τους στην υπηρεσία».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : ΔΕΑΦ 1068031 2016 ΕΞ 2016 (26.4.2016) - Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος φυσικών προσώπων από την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1049 (20.4.2016) - Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016 (26.4.2016) - Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1068288 ΕΞ 2016 (26.4.2016) - Φορολογική μεταχείριση πλεονασμάτων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 4015/2011 και εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 στα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 103 του προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1055 (26.4.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1069397ΕΞ 2016 (26.4.2016) - Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 στην περίπτωση ταμειακής εξόφλησης συναλλαγών με επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β΄1071298 ΕΞ 2016 (6.5.2016) - Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4386 (11.5.2016) - Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4386 (11.5.2016) - Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1057 (6.5.2016) - «Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Άρθρα - Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π η Δ.Π.Χ.Α και διπλογραφικό σύστημα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 2016 (12.5.2016) - Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1075807 ΕΞ2016 (11.5.2016) - Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σε περίπτωση διανομής του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (18.5.2016) - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β΄ 1076528 ΕΞ 2016 (10.5.2016) - Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών εταιρειών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 124/2016 - Επιβολή τέλους επιτηδεύματος επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 127/2016 - Φορέας Γενικής Κυβέρνησης – Μεταφορά ζημίας για συμψηφισμό με φορολογούμενα κέρδη επόμενου οικονομικού έτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1064 (30.5.2016) - Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016 (30.5.2016) - Φορολογική μεταχείριση εσόδου από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 134/2016 - Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ του καλόπιστου λήπτη εικονικού τιμολογίου ως προς το πρόσωπο του εκδότη ή τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β΄1081630 ΕΞ 2016 (26.5.2016) - Οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1068 (1.6.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 και της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν.4389/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ2016 (1.6.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ από οικοδομική επιχείρηση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β΄ 1084349 ΕΞ 2016 (1.6.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2367/1995 περί Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1070 (6.6.2016) «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1072 (1.6.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2367/1995 περί Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1086181 2016 (6.6.2016) - Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και των ειδικών τελών του άρθρου 25 του ν.3468/2006 από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦΒ 1086197 ΕΞ 2016 (6.6.2016) - Υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του ν.4174/2013 για επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1074 (7.6.2016) - Κοινοποίηση των άρθρων 45 έως και 49 και 206 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94).
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4396 ΦΕΚ Α' 111 (8.6.2016) - Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1075 (8.6.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1079210 ΕΞ 2016 (24.5.2016) - Προμήθεια εξοπλισμού και λήψη υπηρεσίας εγκατάστασης αυτού, μετά της προμήθειας εξοπλισμού και από τρίτα μέρη, στα πλαίσια ενιαίας σύμβασης που έχει συναφθεί με υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο με έδρα σε κράτος-μέλος της Ε.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1082935 ΕΞ 2016 (25.5.2016) - Απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων με αποσβέσιμη αξία μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1078 (17.6.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α’ 55) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016 (7.6.2016) - Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4399 (22.6.2016) - Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1079 (22.6.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο έναρξης διενέργειας αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, τα δικαιώματα και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β΄1095061 ΕΞ 2016 (22.6.2016) - Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β΄1095069 ΕΞ 2016 (22.6.2016) - Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016 (21.6.2016) - Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία του κτίσματος, κατά τη διενέργεια των φορολογικών αποσβέσεων του άρθρου 24 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016 (22.6.2016) - Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1087 (23.6.2016) - Κοινοποίηση διατάξεων ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) και ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) που αφορούν φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1088 (24.6.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 – 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ2016 (24.6.2016) - Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των εισπραττόμενων μερισμάτων από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016 (23.6.2016) - Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1090 (28.6.2016) - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1095 (30.6.2016) - Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, δεν έχουν εφαρμογή και επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1096 (4.7.2016) - Συμπλήρωση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων - ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή» (Β΄ 926).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1098 (30.6.2016) - Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 82/2016 γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ. (Τα μέλη των Δ.Σ. των ανωνύμων εταιρειών, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, δικαιούνται της προβλεπόμενης φοροαπαλλαγής της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Μ07/181 (1.7.2016) - «Κοινοποίηση ερμηνευτικής εγκυκλίου Γ.Λ.Κ. περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν.4354/2015»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4403 ΦΕΚ Α' 125 (7.7.2016) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ..............
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1239 ΕΞ (23.6.2016) - «Τεκμαρτά έσοδα και έξοδα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1102 (12.7.2016) - Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ2016 (4.7.2016) - πάντηση σε ερώτημα. Περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όταν ο ένας από τους δύο εργοδότες είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ..
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1081 (23.6.2015) - Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1103 (12.7.2016) - Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του ν. 383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1105 (15.7.2016) - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1094 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (12.7.2016) - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1107 (18.7.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ2016 (18.7.2016) - Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας που καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης και αφορά αναδρομική μείωση μισθωμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α 1109853 ΕΞ 2016 (18.7.2016) - Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον ν.4172/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β΄ 1110286 ΕΞ 2016 (18.7.2016) - Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση που η πληρωμή των προμηθευτών πραγματοποιείται, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, με κατάσχεση εις χείρας τρίτων (πιστωτικών ιδρυμάτων).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1109 (18.7.2016) - Εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1111 (18.7.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83) .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β΄1110696 ΕΞ 2016 (18.7.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, στα εισοδήματα φορολογικού έτους 2014 και επόμενων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ΄1111586 ΕΞ2016 (19.7.2016) - Φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση διαμερισμάτων οικοδομικής επιχείρησης τα οποία έχει αγοράσει ημιτελή και τα αποπερατώνει ή τα έχει αγοράσει ήδη αποπερατωμένα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β΄ 1111600 ΕΞ 2016 (19.7.2016) - Κοινοποίηση της αριθμ. 127/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη φορολογική αντιμετώπιση ζημιών σε χρήσεις μέχρι τις 31.1.2.2013, ανώνυμης εταιρείας, φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο, μετά την εφαρμογή του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1475 (21.7.2016) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1100 (6.7.2016) - Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1124/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 6/27.6.2016 - Απόφαση Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών με θέμα τη «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4410 ΦΕΚ Α' 141 (3.8.2016) - Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού...................
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4410 ΦΕΚ Α' 141 (3.8.2016) - Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού...................
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 178/2016 - Σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των διανεμομένων κερδών, κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του ν .4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1118027 ΕΞ 2016 (29.7.2016) - Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1118024 ΕΞ 2016 (29.7.2016) - Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016 (29.7.2016) - Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1439 ΕΞ (21.7.2016) - «Λογιστικές εγγραφές χρηματοδοτικής μισθωτή – εκμισθωτή»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016 (7.9.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΑΔ Γ 1130900ΕΞ 2016 (8.9.2016) - «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 2016 (7.9.2016) - Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ:ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016 (16.9.2016) - Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΑΦ Β΄ 1135136 ΕΞ 2016 (15.9.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με τον συμψηφισμό του φόρου νομικού προσώπου που καταβλήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, για το φορολογικό έτος 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/10/1277055 (12.9.2016) - Ασφαλιστική αντιμετώπιση «νέων» ασφαλισμένων που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.43424/2458/26.9.2016 - Τροποποίηση της αριθμ. Οικ.13822/1089/2.5.2014 (Β΄ 1227) υπουργικής απόφασης σχετικά με τα «Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4425 ΦΕΚ Α' 185 (30.9.2016) - Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1146 (30.9.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με τη διανομή - κατανομή κερδών στους εταίρους -μέλη των δικηγορικών εταιρειών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0008020 ΕΞ 2016/2140 (5.10.2016) - Φορολογία εισοδήματος αγροτών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΑΦ 1144304 ΕΞ 2016 (3.10.2016) - Προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε ναυτικές εταιρίες του ν. 959/1979.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 38/2016 (14.10.2016) - ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 249/2016 - Φορολόγηση αποθεματικού Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 9/22.9.2016 - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 2359).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 250/2016 - Επιβολή ειδικού φόρου επί των Ακινήτων σε νομικά πρόσωπα με έδρα χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) - Εξαιρέσεις (απαλλαγές).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1789 ΕΞ (31.8.2016) - «Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων σε οικοδομική οντότητα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1158 (24.10.2016) - Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: 2027/0007946 (19.9.2016) - Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1155600 ΕΞ 2016 (26.10.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1161 (1.11.2016) - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016 (3.11.2016) - Φορολογική μεταχείριση ληφθέντος ασφαλίσματος συνεπεία λήξης ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 275/2016 Εικονική επιχείρηση και υποκρυπτόμενα πρόσωπα – Αν αυτά θεωρούνται «συνυπόχρεοι» κατά την έννοια του άρθρου 82 παρ.1 εδ.α ΚΕΔΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001644 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 2273 (16.11.2016) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016 (17.11.2016) - Φορολογική μεταχείριση της χρεωστικής διαφοράς (ζημίας) που προέκυψε σε βάρος προσωπικής εταιρείας από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016 (17.11.2016) - Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1163 (15.11.2016) - Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1179 (17.11.2016) - Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Β/7/οικ.49566/2797 (28.11.2016) - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Β/7/35889/2582/16-10-2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 2795).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Ε.Π. Αριθμ. απόφ. 229/2/18.11.2016 - Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων κανονισμού παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1181 (6.12.2016) - Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1183 (7.12.2016) - Πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 μετά την έκδοση του αριθ. ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ2015/07.08.2015 εγγράφου μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1189 (14.12.2016) «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. 158709 ΕΞ 2016 ΕΜΠ (15.11.2016) -
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1186555 ΕΞ 2016 (21.12.2016) - Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4446 ΦΕΚ Α' 240 (22.12.2016) - Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4446 ΦΕΚ Α' 240 (22.12.2016) - Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4446 ΦΕΚ Α' 240 (22.12.2016) - Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4446 ΦΕΚ Α' 240 (22.12.2016) - Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4446 ΦΕΚ Α' 240 (22.12.2016) - Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4446 ΦΕΚ Α' 240 (22.12.2016) - Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4446 ΦΕΚ Α' 240 (22.12.2016) - Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1188103 ΕΞ2016 (23.12.2016) - Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτά Ανώνυμη Εταιρεία από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1197 (22.12.2016) - Θέμα: «Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1198 (23.12.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220/28.11.2016) σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα των μετασχηματισμών εταιρειών που προβλέπονται από τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4447 ΦΕΚ Α' 241 (23.12.2016) - Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4447 ΦΕΚ Α' 241 (23.12.2016) - Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1200 (27.12.2016) - Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 61501/3398 (30.12.2016) - Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 61502/3399 (30.12.2016) - Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1003 (4.1.2017) - Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017 (5.1.2017) - Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017 (2.1.2017) - Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α’)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1004699 ΕΞ 2017 (11.1.2017) - «Σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, επί του ποσού που καταβάλλεται από …..………. για προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017 (11.1.2017) - Φορολογική μεταχείριση της προμήθειας που καταβάλλει ημεδαπή οικοδομική εταιρεία σε αλλοδαπή εταιρεία με έδρα την Κύπρο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1006036 ΕΞ 2017 (13.1.2017) - Αίτημα επιμήκυνσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος ‘‘…………………………’’.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β΄1008198 ΕΞ 2017 (16.1.2017) - Κοινοποίηση της αριθ.249/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη φορολόγηση του αποθεματικού ανώνυμης εταιρείας, το οποίο σχηματίσθηκε κατά τις διατάξεις του ν.2238/1994 και, μετά τη μετατροπή της εταιρείας αυτής σε Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) μεταφέρθηκε ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια της τελευταίας, χωρίς να διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν.2778/1999.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1007 (18.1.2017) - Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1009 (19.1.2017) - Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α΄ 240).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β΄1010732 ΕΞ2017 (23.1.2017) - Χρόνος απόκτησης εισοδήματος επιχορηγήσεων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1012 (23.1.2017) - Διευκρινίσεις σχετικά με την παρακράτηση φόρου σε περίπτωση διανομής κερδών ημεδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία διατηρούν και κλάδο τα κέρδη του οποίου απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1005 (12.1.2017) - Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Ε.Π. Αριθ. απόφ. 242/2/17.01.2017 - Τροποποίηση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1115073 ΕΞ 2016 (26.7.2016) - Φορολογική αντιμετώπιση εσόδων από την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1015698 ΕΞ 2017 (31.1.2017) - «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 κατά τη μεταβίβαση ευρεθέντος αυτοκινήτου οχήματος σε ασφαλιστική εταιρεία για το οποίο έχει προηγουμένως καταβληθεί αποζημίωση λόγω κλοπής»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017 (1.2.2017) - «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1019 (3.2.2017) - Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1163/2016 (Β΄3779/23-11-2016) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1021624 ΕΞ 2017 (13.2.2017) - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 σε περίπτωση μεταβίβασης αποχαρακτηρισμένου λεωφορείου ενταγμένο σε Κ.Τ.Ε.Λ. από νομικό πρόσωπο με διπλογραφικά βιβλία».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016 (23.12.2016) - Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το έτος 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4174 ΦΕΚ Α' 170 (2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ Β 1021836 ΕΞ2017 (10.2.2017) - Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου πρασίνου, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) και χρόνος κτήσης του σχετικού εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1025 (21.2.2017) - Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1029 (2.3.2017) - Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1030 (3.3.2017) - Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1034 (7.3.2017) - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1035 (3.3.2017) - Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1036897 ΕΞ 2017 (10.3.2017) - Έκπτωση δαπάνης αγοράς φυσικού αερίου κατά την εισφορά κλάδου από την εταιρεία «…………..» στη νεοϊδρυόμενη εταιρεία «…………...», με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 80Α του ν.4001/2011 και του ν.2166/1993.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1043 (22.3.2017) - Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1045 (24.3.2017) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 (Α΄ 240) για την παροχή σε είδος εταιρικού οχήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1047 (24.3.2017) - «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 22/2017 - Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Φορολογική αντιμετώπιση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1057 (6.4.2017) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β΄1054442 ΕΞ 2017 (6.4.2017) - Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση του αφορολόγητου αποθεματικού του ν.3299/2004 στο έντυπο Ν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1061 (12.4.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4446/2016 που αφορούν στην έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1062 (12.4.2017) - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β’145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4467/2017 (13/4/2017) - Άρθρο 16 - Διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και τελών κυκλοφορίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1056 (7.4.2017) - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (330 Α') για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2819 ΕΞ (16.12.2016) - «Λογιστική αποτύπωση «εξόδου»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1060761 ΕΞ 2017 (6.4.2017) - Έννοια του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1068 (26.4.2017) - Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017 (14.4.2017) - Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 45231 (20.4.2017) - Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1071 (3.5.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 (3.5.2017) - Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4469/2017 (03/05/2017) - Άρθρο 1 - Σκοπός ορισμοί
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4469/2017 (03/05/2017) -Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4469/2017 (03/05/2017) - Άρθρο 15 - Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 110 ΕΞ (20.01.2017) - Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης και αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 258 ΕΞ (21.02.2017) - Η έννοια των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε σχέση με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1075 (25.5.2017) - Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπερ.αα’ της περ.β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν.4456/2017, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1060755 ΕΞ 2017 (24.4.2017) - Μη επιβολή προστίμων του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), για εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης παρακρατουμένων φόρων της περ. δ' της παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013 που έως την 18.7.2016 είχαν υποβληθεί μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 10 - Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 12 - Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 13 - Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 14 - Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 58 του ν. 4172/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 36 - Τροποποιήσεις στο άρθρο 1 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 45 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 69
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 82 - Καταβολή προμήθειας για την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 83
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 84 - Τροποποιήσεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000811 ΕΞ 2017 (24.5.2017) - Τροποποίηση της υπ' αριθ. 20725/Β 979/10-5-2011 (Β΄ 1207) απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 25599/1453 (2.6.2017) - Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 25598/1452 (2.6.2017) - Τροποποίηση της 61501/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4330) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1079 (7.6.2017) - «Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 δεν εφαρμόζονται σε παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή από διανομή κερδών Ε.Π.Ε».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1080 (9.7.2017) - «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 100/2017 - Φορολογική μεταχείριση μερισμάτων, που καταβάλλονται σε μέτοχο αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1089 (26.6.2017) - Διευκρινίσεις επί ζητημάτων φορολογίας, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» στην Ελλάδα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1092 (26.6.2017) - Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 12.06.2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1094 (28.06.2017) - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1096 (3.7.2017) - Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ A 1090127 ΕΞ2017 (13.6.2017) - Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 165/2017 - Τράπεζα της Ελλάδος. Έκτακτη εισφορά ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1065712 ΕΞ/2017 (28.4.2017) - «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1015993 ΕΞ2014 (24.1.2014) - «Κατάργηση χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4465/2017 (04/04/2017) - Άρθρο 32 - Τροποποιήσεις του άρθρου 52 ΚΦΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4465/2017 (04/04/2017) - Άρθρο 43 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4465/2017 (04/04/2017) - Άρθρο 61
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4456/2017 (01/03/2017) - Άρθρο 45 - Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 32320/1841 (10.07.2017) - Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 109343/12 (29.6.2017) Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1100 (07.07.2017) - Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 145/2017). «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1107407 ΕΞ 2017 (12.7.2017) - «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ άρθρου 45 του ν.4172/2013».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1107928 ΕΞ 2017 (12.7.2017) - Ευθύνη εταίρων δικηγορικών εταιρειών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1106 (14.07.2017) - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦΑ 1110513 ΕΞ 2017 (19.7.2017) - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ΄ του άρθρου 17 του ν. 4172/2013 στην περίπτωση που έχει ανασταλεί το δικαίωμα καταβολής της πολεμικής σύνταξης σε άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των αποβιωσάντων πολέμου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1109 (20.7.2017) - Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1111174 ΕΞ 2017 (20.7.2017) - Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1111005 ΕΞ 2017 (19.7.2017) - Δαπάνη απόκτησης ακινήτου στην Ελλάδα από κάτοικο αλλοδαπής που εισάγει χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό, σε λογαριασμό του κατασκευαστή της οικοδομής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1111 (21.07.2017) - Παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στη νήσο Κω της Περιφέρειας Δωδεκανήσου στις 21-7-2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1112 (21.07.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69, 71 και 83 του ν.4472/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 181/2017 - Ύπαρξη ή μη ευθύνης εκπροσώπου της απορροφήσασας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας για χρέη προς το Δημόσιο της απορροφηθείσας, τα οποία ανάγονται σε χρόνο πριν από τη συγχώνευση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1099109 ΕΞ 2017 (27.06.2017) - Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1115 (24.07.2017) - Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α΄ 240).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1114 (24.07.2017) - Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και αλλοδαπού ιδρύματος (foundation).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1109583 ΕΞ 2017 (18.07.2017) - Κατά την κεφαλαιοποίηση, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του ν.1828/1989 το οποίο σχηματίσθηκε στις διαχειριστικές περιόδους 1993 έως και 2000 από μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1112686 ΕΞ 2017 (25.07.2017) - Χρόνος έκπτωσης των δαπανών ανώνυμης εταιρείας που προκύπτουν από την αναδρομική αναπροσαρμογή της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου και τόκους υπερημερίας, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1109586 ΕΞ 2017 (19.07.2017) - Κατά τη μεταβίβαση μετοχών από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως και από τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, εισηγμένων στο Χ.Α., σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 και της παρ.2 του άρθρου 27 του Ν.2703/1999, αντίστοιχα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1117344 ΕΞ 2017 (2.8.2017) - Τρόπος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 (02.08.2017) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001176 ΕΞ 2017 (02.08.2017) - Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΠ0001608ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων» (Β΄ 2625) .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4484/2017 (01/08/2017) - Άρθρο 14 - Τροποποίηση των άρθρων 68 και 72 του ν. 4172/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4484/2017 (01/08/2017) - Άρθρο 32 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο από 18.7.2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας όπως τροποποιήθηκε με την από 31.7.2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού και κυρώθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4484/2017 (01/08/2017) - Άρθρο 75 - Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4484/2017 (01/08/2017) - Άρθρο 77 - Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4484/2017 (01/08/2017) - Άρθρο 80 - Διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1118853 ΕΞ 2017 (04.08.2017) - Εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1122 (28.07.2017) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης ΓΓΔΕ. (Πιστοποίηση αναπηρίας για χορήγηση έκπτωσης ΕΝΦΙΑ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1117 (21.07.2017) - Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στο νησί της Κω στις 21.7.2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 2017 (24.08.2017) - Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1125 (10.08.2017) - Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στο νησί της Κω στις 21.07.2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1129 (23.08.2017) - Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (Α' 83).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016 (7.12.2016) - Τέλη χαρτοσήμου επί προκαταβολής μισθών εργαζομένων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1133 (23.08.2017) - Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ’ του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α΄ 190).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1139 (13.09.2017) - «Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των έγγαμων φορολογούμενων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1141 (13.09.2017) - Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/2017 (Α΄110)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1135549 ΕΞ 2017 (14.09.2017) - Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 774 ΕΞ (11.05.2017) - Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1082549 ΕΞ 2017 (30.05.2017) - «Φορολογική μεταχείριση των ποσών που επιστρέφονται στους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας, κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back), συνεπεία περικοπών δαπανών, μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017 (22.09.2017) - Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1148 (25.09.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του ν.4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47/04.04.2017)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 140832/Ζ1 (25.08.2017) - Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1152 (02.10.2017) - Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών που καταβάλλονται σε μισθωτούς και οι οποίες δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1103945 ΕΞ 2017 (07.07.2017) - Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1155 (03.10.2017) - Φορολογική μεταχείριση ειδικής αμοιβής των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017, για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1156 (03.10.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν.4484/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1157 (03.10.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ2017 (12.09.2017) - «Οδηγίες διενέργειας μερικού ελέγχου για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1158 (28.0.92017) - Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημοσιοποιούνται, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άρσης ή διόρθωσης της δημοσιοποίησης, των αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3943/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣτΕ 2649/2017 - Ακύρωση της 1846οικ./13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών» (Β΄ 3300/13.10.2016). (Ολόκληρη η απόφαση)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1157677 ΕΞ 2017 (20.10.2017) - Φορολογική μεταχείριση ατομικής (προσωπικής) υποτροφίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1167 (06.11.2017) - Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.180/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. (Έξοδα κίνησης και παράστασης προϊσταμένων υπηρεσιακών λειτουργιών της ΟΤΕ ΑΕ.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 180/2017 - Έξοδα κίνησης και παράστασης προϊσταμένων υπηρεσιακών λειτουργιών της ΟΤΕ ΑΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 (06.11.2017) - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1168277 ΕΞ 2017 (09.11.2017) - «Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης (στεγαστικό επίδομα) που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγράμματος στεγαστικής συνδρομής.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1674 ΕΞ (06.09.2017) - Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Υγείας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1172 (14.11.2017) - Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 59/2017 - Ζητήματα φορολόγησης επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών την πώληση ανεγειρομένων οικοδομών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1917 (13.11.2017) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1174 (16.11.2017) - Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. 1332/2017 (ΦΕΚ 3995 Β’)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4498/2017 ΦΕΚ Α’ 172 (16.11.2017) - Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1175 (26.11.2017) - «Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣτΕ 2934/2017 - Ολόκληρη η απόφαση για Τα στοιχεία τραπεζικών καταθέσεων του φορολογούμενου στην ημεδαπή δεν μπορούν να θεωρηθούν ως «συμπληρωματικά στοιχεία», κατά την έννοια των διατάξεων του ΚΦΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1173 (10.11.2017) - Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1177 (17.11.2017) - Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15.11.2017 στη Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1178 (20.11.2017) - Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 26/15.11.2017 - Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1173633 ΕΞ 2017 (20.11.2017) - Φορολογική μεταχείριση αποζημιώσεων ελεγκτών δόμησης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1179 (20.11.2017) - Παραλαβή και καταχώρηση των δηλώσεων – προεκτίμηση ακινήτων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 2/85835 (24.11.2017) - «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 265/2017 - Έννοια ανακρίβειας φορολογικής δηλώσεως κατ’ άρθρο 68§2 περ. β’ του ν. 2238/1994.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1187 (23.11.2017) - «Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 254/2017 - Δυνατότητα υποβολής μηνυτήριας αναφοράς εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης για παραγραφείσες χρήσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 130/2017 - Φύση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1182818 ΕΞ 2017 (06.12.2017) - Υποχρέωση παρακράτησης φόρου σε καθαρίστρια με πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 268/2017 - Ενόψει των Αποφάσεων 2934/2017 και 2935/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) - επταμελούς συνθέσεως - και συγκεκριμένα με βάση τις σκέψεις αυτών και ιδίως των παραγράφων 5, 6 και 11: (α) η Φορολογική Διοίκηση έχει δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας- ΚΦΔ - (Ν. 4174/2013), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου, και, συνακολούθως, δυνατότητα έκδοσης των οικείων πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμων σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου που αφορούν χρήσεις μέχρι 31/12/2013, και (β) σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, σε ποιές χρήσεις προηγούμενες της χρήσης 2014 (που τέθηκε σε ισχύ ο ΚΦΔ) εκτείνεται το εν λόγω I΄ δικαίωμα;
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1201 (06.12.2017) - Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1197 (06.12.2017) - Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα, που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και επόμενα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1198 (06.12.2017) - Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά πρόσωπα - νομικές οντότητες) που αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 2/92119 (19.12.2017) - «Καθορισμός των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων διανομής ειδικού πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος έτους 2017 σε μόνιμους κατοίκους νησιωτικών περιοχών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1210 (20.12.2017) - Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1191444 ΕΞ 2017 (21.12.2017) - Φορολογική αντιμετώπιση ληφθέντος ασφαλίσματος στο πλαίσιο προγράμματος εθελούσιας εξόδου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1215 (22.12.2017) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1189/14-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4076/2016) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ 14/02/184780/899 (18.12.2017) - Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1219 (28.12.2017) - «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 62134/4100 (28.12.2017) - Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1223 (29.12.2017) - Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.ΟΡΓ.Α 1004403ΕΞ2018 (10.01.2018) - «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2114 ΕΞ (24.10.2017) - Έναρξη αποσβέσεων σε αποθήκη
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1014/2018 (29.01.2018) - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4446/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 13/2018 - Αν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ υπάγεται στην έννοια των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) που έχει συνάψει η Ελλάδα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ:ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018 (01.02.2018) - Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1017482 ΕΞ 2018 (01.02.2018) - Οι περιφερειακοί συνδυασμοί που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν.3852/2010 δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1017519 ΕΞ 2018 (01.02.2018) - «Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising).»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1017570 ΕΞ 2018 (01.02.2018) - Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα (αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 266/2017 - Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα - Φορολογική αντιμετώπιση Ασφαλίσματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ:ΔΕΑΦ 1019566 ΕΞ 2018 905.02.2018) - Φορολογική αντιμετώπιση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018 (01.02.2018) - Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρ.: Β/7/οικ. 7713/466 (12.02.2018) - Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β΄4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1023/2018 (12.02.2018) - «Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 07/2018 (16.02.2018) - «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1024/2018 (13.02.2018) - Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1029/2018 (15.02.2018) - Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που τα αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 32 ΕΞ (20.02.2018) - Ζημιά από Αξία Συμμετοχής
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.: ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464 (27.02.2018) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1035/2018 (28.02.2018) - «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1036/2018 (28.02.2018) - Φορολογική μεταχείριση ημερήσιας αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣτΕ Β Τμ. 330/2018 επταμ. - Αυτοτέλεια των φορολογικών υποχρεώσεων και χωριστή βεβαίωση του φόρου για καθένα από τους συζύγους – Η υποχρέωση κοινής δήλωσης των συζύγων, που υποβάλλεται κατά τον Κ.Φ.Ε. από τον (άνδρα) σύζυγο, προϋποθέτει συναίνεση αμφοτέρων των συζύγων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1042/2018 (06.03.2018) - Φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) με τα μέλη του και με μέλη - επενδυτές που συναλλάσσονται με τον ΑΣ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του ν.4384/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1040816 ΕΞ 2018 (08.03.2018) - Φορολογική μεταχείριση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών που συστήθηκαν με τον α.ν.1627/1939.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1045/2018 (07.03.2018) - Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1044/2018 (06.03.2018) - Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2017 (Τελευταία Ενημέρωση: 15/3/2018)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Βεβαιώσεων Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2017 (Τελευταία Ενημέρωση: 29/3/2018)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2017 ( Τελευταία Ενημέρωση: 23/3/2018)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1055/2018 (23.03.2018) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β΄ 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1059/2018 (23.03.2018) - Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1049915 ΕΞ 2018 (28.03.2018) - Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1057/2018 (22.03.2018) - «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1063/2018 (30.03.2018) - Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1069/2018 (13.04.2018) - «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1072/2018 (16.04.2018) - Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1067/2018 (12.04.2018) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1124/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170 Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1068/2018 (12.04.2018) - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1065393 ΕΞ 2018 (26.04.2018) - Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει κατά τη λήξη ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (zero coupon) ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1066017 ΕΞ 2018 (27.04.2018) - Υποβολή δηλώσεων από τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει του α.ν.89/1967 σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εγκατάστασής τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1074/2018 (23.03.2018) - «Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν.2889/2001, όπως ισχύει.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1082/2018 (10.05.2018) - Αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών/ ζημιών από αγοραπωλησίες εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών, όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1083/2018 (10.05.2018) - Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1072328 ΕΞ 2018 (09.05.2018) - Εφαρμογή διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 κατά την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος από φορείς γενικής κυβέρνησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1071818 ΕΞ 2018 (09.05.2018) - Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση σε έντυπη μορφή βεβαιώσεων αποδοχών για τα ποσά που χορηγούνται σε υπαλλήλους για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της υπηρεσίας τους
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1073111 ΕΞ 2018 (11.05.2018) - Φορολογική μεταχείριση μη εκπιπτόμενων δαπανών των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1087/2018 (11.05.2018) - Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 207/2017 - Ειδικός φόρος επί των Ακινήτων - Εξαιρέσεις (απαλλαγές) - Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (Ε.Ο.Χ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1075697 ΕΞ 2018 (15.05.2018) - Χρόνος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο «πάγιο μέρισμα» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1092/2018 (21.05.2018) - «Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1097/2018 (22.05.2018) - Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 30/2017 - Ειδική εισφορά αλληλεγγύης ν. 3986/2011 – Υπαγωγή ή μη στην υποχρέωση καταβολής, των Ελλήνων πολιτών και των φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, που υπάγονται στο «διεθνές» και στο «πολιτικό» προσωπικό του ΝΑΤΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 13/2018 - Αν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ υπάγεται στην έννοια των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) που έχει συνάψει η Ελλάδα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1099/2018 (23.05.2018) - Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τo εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1100/2018 (23.05.2018) - Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) συνιστά φόρο εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1106/2018 (06.06.2018) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 114 και 142 του ν.4537/2018»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1117/2018 (19.06.2018) - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 (παρ.1-7) του ν. 3842/2010, της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1119/2018 (22.06.2018) - Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν.4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1121/2018 (25.06.2018) - «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) - Άρθρο 68 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1124/2018 (02.07.2018) - Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4520/2018 (Α΄30).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1125/2018 (29.06.2018) - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή της ΠΟΛ.1097/2018 εγκυκλίου σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 43/2018 - Έννοια ομολογιακού δανείου. Φορολογικές απαλλαγές. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131/2018 (05.07.2018) - Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 43/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3156/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25/2018 (05.06.2018) - «Χαρακτηρισμός ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης- Λήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς και υπηρεσίες - Διαγραφή οφειλών - Κοινοποίηση διατάξεων- Υπενθύμιση οδηγιών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ:ΔΕΑΦ 1112676 ΕΞ 2018 (23.07.2018) - παγωγή στις διατάξεις της περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 του επαγγέλματος του φωτορεπόρτερ – φωτοειδησεογράφου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018 (21.05.2018) - «Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1138/2018 (25.07.2018) - «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1139/2018 (24.07.2018) - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2873/2000».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1103/2018 (11.05.2018) - «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1145/2018 (25.07.2018) - Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71Α, 71Β και 71Γ του ν.4172/2103, καθώς και των άρθρων 27 και 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α' 138 - 26/7/2018 (2018) - Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1146/2018 (26.07.2018) - Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, α) αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και β) των φορολογουμένων που είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε υπέστη- σαν υλικές ζημιές στην ακίνητη περιουσία τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1147/2018 (26.07.2018) - «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α’105).»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1106959 ΕΞ 2018 (11.07.2018) - Φορολογική μεταχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1114190 ΕΞ 2018 (23.07.2018) - Φορολογική μεταχείριση της οικονομικής ενίσχυσης που διαθέτει το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ» στο σωματείο Ημιονηγών Νήσου Θήρας «Ο Άγιος Γεώργιος», με σκοπό να αποδοθεί στα μέλη του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1115232 ΕΞ 2018 (27.07.2018) - Εφαρμογή των διατάξεων της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει με επιφύλαξη τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1115608 ΕΞ 2018 (26.07.2018) - Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης από την εκμίσθωση των ακινήτων τους μέσω της Υπηρεσίας Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), με βάση τις διατάξεις του ν.4407/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1117701 ΕΞ 2018 (01.08.2018) - Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α 1084517 ΕΞ 2018 (01.06.2018) - Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1095290 ΕΞ 2018 (19.06.2018) - «Φορολογική μεταχείριση χρηματικών βραβείων που δίδονται ως επιβράβευση σε επιβλέποντες καθηγητές για τη συμμετοχή τους μαζί με φοιτητές σε διαθεματικές εργασίες προς δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087649 ΕΞ 2018 (06.06.2018) - Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης ατομικού ασφαλιστηρίου ζωής που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ως δωρεοδόχοι υπαλλήλων τους, μετόχων ή εταίρων τους, καθώς και μελών του διοικητικού συμβουλίου τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1157/2018 (18.07.2018) - Καθορισμός ειδικότερων κανόνων, διοικητικών διαδικασιών και των αναγκαίων συνακόλουθων μέτρων αυτών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και σύμφωνης εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 7 περίπτ. α’ του ν. 4170/2013 (Α’ 163), του άρθρου πέμπτου παρ. 3 του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και του άρθρου τέταρτου παρ. 1 των ν. 4515/2018 (Α’ 18) και ν. 4516/2018 (Α’ 19).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1148/2018 (27.07.2018) - «Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ 1657Β’), περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α’)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1162/2018 (03.08.2018) - «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1013 (2014) Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1168/2018 (22.08.2018) - «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ του ν.4172/2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1170/2018 (23.08.2018) - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» - Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4223 ΦΕΚ Α' 287 (2013) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1136043 ΕΞ 2018 (17.09.2018) - Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των εργασιών της, καθώς και από την πώληση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: 52738/ΔΕΚΝΤ55 (16.05.2018) - Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 353 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 (20.09.2018) - Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ1139451 ΕΞ2018 (21.09.2018) - «Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α 1139648 ΕΞ 2018 (21.09.2018) - Φορολογική αντιμετώπιση εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΧΠ 0002666 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1670 (27.09.2018) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1142016 ΕΞ 2018 (26.09.2018) - Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές εργαζομένων στους οποίους επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου με στέρηση μηνιαίων αποδοχών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1185/2018 (02.10.2018) - Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 51075/4308 (28.09.2018) - Τροποποίηση της με αριθμ. 32320/1841/11-07-2017 (ΦΕΚ Β΄2360) απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018 /Χ. Π. 1176 (31.05.2018) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 31/15.06.2018 - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26/20.11.2017 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 4050).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 32/02.10.2018 - Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1194/2018 (19.10.2018) - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1205/2018 (30.10.2018) - Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1206/2018 (31.10.2018) - Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018 (29.10.2018) - «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α 1161859 ΕΞ 2018 (31.10.2018) - Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και των μετόχων αυτού μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4482/2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2256 ΕΞ (22.11.2018) - (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ) Λογιστικός χειρισμός προεξόφλησης συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4576/2018 (27.11.2018) - Άρθρο 3
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1216/2018 (29.11.2018) - Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011 σε σχολικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 46 του ν.1566/1985.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1219/2018 (04.12.2018) - Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 2/89338/ΔΛΓΚ (05.12.2018) - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 2/88415/ΔΕΠ (04.12.2018) - Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ./2/88420/ΔΕΠ (04.12.2018) - Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 2/88419/ΔΕΠ (04.12.2018) - Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.2/88410/ΔΕΠ (04.12.2018) - Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και σε λοιπό προσωπικό.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.2/88411/ΔΕΠ (04.12.2018) - Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1221/2018 (26.11.2018) - «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1226/2018 (14.12.2018) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1219/28-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4641/2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1227/2018 (14.12.2018) - Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1188383 ΕΞ 2018 (18.12.2018) - «Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ’ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 στις περιπτώσεις ψηφιοποιημένων παραστατικών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1171568 ΕΞ 2018 (19.12.2018) - Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1236/2018 (27.12.2018) - Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1241/2018 (28.12.2018) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 54, 59 και 101 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1242/2018 (28.12.2018) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4582/2018 (ΦΕΚ Α΄208)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.2003/09/01/2019 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:Ε.2008/2019 (11.01.2019) - Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Ε.2009/2019 (11.01.2019) - Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ -συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1009/2019 (10.01.2019) - Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1007/2019 (09.01.2019) - «Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1244/2018 (31.12.2018) - «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’167)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1017/2019 (15.01.2019) - Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2019 (25.01.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4587/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α΄62).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Ε. 2019/2019 (29.01.2019) - Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από παροχές ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας –Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ’ αυτή Πρωτοκόλλου (Ν.1502/1984, ΦΕΚ192/1984, Ν.4034/2011 ΦΕΚ 269/2011, Ν.4105/2013 ΦΕΚ 5/2013)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: Α.1034/2019 (25.01.2019) - Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1037/2019 (25.01.2019) - Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: Ε.2021/2019 (31.01.2019) - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4389/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 4241/127 (30.01.2019) - Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ:Ε.2023/2019 (04.02.2019) - «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3382 ΕΞ (29.01.2019) - Επιχορήγηση ΕΣΠΑ και Λογιστκός Χειρισμός
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 38 ΕΞ (08.01.2019) - Λογιστικός χειρισμός συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1-1-2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2028/2019 (11.02.2019) - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: E.2032/2019 (15.02.2019) - Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. : οίκ. 7613/395 (18.02.2019) - Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1100/2019 (18.03.2019) - Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1101/2019 (18.03.2019) - Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ : Ε.2046/2019 (21.03.2019) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 23 του ν.4579/2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ : Ε.2047/2019 (21.03.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 48)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ:E.2048/2019 (21.03.2019) - Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις…» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1107/2019 (20.03.2019) - Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ:Α.1109/2019 (15.03.2019) - Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1115/2019 (28.03.2019) - «Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Ε.2026/2019 (08.02.2019) - Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 401 ΕΞ (19.03.2019) - Αρχή Δεδουλευμένου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 479 ΕΞ (26.03.2019) -Αντικειμενικά κριτήρια ως προς την κατάταξη μίσθωσης ως χρηματοδοτικής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 368 ΕΞ (19.03.2019) - Αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) πολύ μικρών οντοτήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:Ε.2037/2019 (01.03.2019) - Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ:Ε.2051/2019 (01.04.2019) - Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 3 και 27Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, ΚΦΕ) κατά την απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με απορρόφηση από υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα ή σύσταση νέου πιστωτικού ιδρύματος με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και του άρθρου 16 του ν.2515/1997, όπως ισχύουν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Ο ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ 2019 (03.04.2019) - Επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου στις περιπτώσεις όπου εκ παραδρομής έγινε παρακράτηση φόρου 20% σε οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Ε.2060/2019 (16.04.2019) - Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1148/2019 (16.04.2019) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1063/2018 περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1129/2019 (04.04.2019) - Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και τον καθορισμό δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1169/2019 (24.04.2019) - Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών, εισφορών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30ή Απριλίου 2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: A. 1185/2019 (06.05.2019) - Τροποποίηση της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 Αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1099/2019 (18.03.2019) - Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Α.1180/2019 (06.05.2019) - «Παράταση υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1187/2019 (07.05.2019) -Τροποποίηση της Α.1009/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αφορά τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Α.1164/2019 (23.04.2019) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2080/2019 (16.05.2019) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 5 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: Ε.2061 /2019 (22.04.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 παρ.6, 53, 54 παρ.5 και 58 παρ.8 του ν.4602/2019 (ΦΕΚ Α΄45).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: Ε. 2081/2019 (15.05.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α΄66).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2068/2019 (03.05.2019) - Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών σε επιχειρήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2071/2019 (09.05.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 (άρθρο 51 της Συμφωνίας) και 5, 11 – 14, 52 – 54, 56, 71 και 78 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:E.2086/2019 (22.05.2019) - Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπής που αποκτά αλλοδαπό προσωπικό, κάτοικοι Ελλάδας, εργαζόμενοι σε ναυλομεσιτικό γραφείο του ν. 27/1975.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:E.2087/2019 (23.05.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 234 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:E.2088/2019 (23.05.2019) - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1039/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α. 1201/2019 (21.05.2019) - Τροποποίηση της Α. 1041/2019 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (ΦΕΚ 353/Β’/2019).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1041/2019 (29.01.2019) - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από φυσικό πρόσωπο, βάση έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου (περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 – Α’ 167) (μπλοκάκια)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1211/2019 (28.05.2019) - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2091/2019 (30.05.2019) - Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε.2092/2019 (03.06.2019) - Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4603/2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: Ε.2093/2019 (03.06.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων του δέκατου άρθρου και του άρθρου 36 της «Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής –Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4612/2019 (ΦΕΚ Α΄ 77).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2097/2019 (03.06.2019) - «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 40/2019 - Χρόνος υποβολής της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου, που έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του ν. 4307/2014 και υποχρέωση ή μη ειδικού διαχειριστή για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μετά το, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014, χρονικό διάστημα που παύει το λειτούργημά του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε.2075/2019 (14.05.2019) - Κοινοποίηση της αριθ.40/2019 ατομικής γνωμοδότησης του Αντιπροέδρου του Ν.Σ.Κ. Στέφανου Δέτση σχετικά με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του ν.4307/2014 και με την υποχρέωση του ειδικού διαχειριστή για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μετά το χρονικό διάστημα που παύει το λειτούργημά του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2109/2019 (13.06.2019) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄) και της Α. 1196/2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Β΄), όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε.2105/2019 (10.06.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 78, 80 και 81 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2104/2019 (10.06.2019) - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε.2107/2019 (12.06.2019) - Κοινοποίηση της αριθ.116/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β’) σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4172/2013 ή απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Α.1220/2019 (07.06.2019) - Τροποποίηση της Α.1007/9.1.2019 (Β΄38) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 (19.06.2019) - Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Ε.2113/2019 (26.06.2019) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του ν.4111/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν.4607/2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Ε.2121/2019 (01.07.2019) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του ν.4607/2019 (Α΄65) σχετικά με το Νέο Συνυποσχετικό του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Ε.2129/2019 (08.07.2019) - Διευκρινίσεις για τη δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Ε.2130/2019 (08.07.2019) - «Γνωστοποίηση αποσπασμάτων της ετήσιας έκθεσης 2018 του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) – γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2131/2019 (08.07.2019) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α΄ 199), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1272/2019 (08.07.2019) - Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1163/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 1711).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2136/2019 (10.07.2019) - Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2134/2019 (09.07.2019) - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1073/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1073 (2015) «Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2135/2019 (09.07.2019) - Φορολογική μεταχείριση ποσών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης) για δίδακτρα των παιδιών τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4339/2015
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε. 2076/2019 (14.05.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 38, 55, 93, 95 και 96 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52) και παροχή σχετικών οδηγιών εφαρμογής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1293/2019 (23.07.2019) - Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1302/2019 (29.07.2019) - Εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2146/2019 (25.07.2019) - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1103/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2147/2019 (26.07.2019) - Πίστωση, σύμφωνα με το άρθρο 23Β παρ.1 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα αλλοδαπής που αποκτούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και για τα οποία η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης βάσει ισχυουσών ΣΑΔΦ-συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2145/2019 (23.07.2019) - Φορολογική μεταχείριση των εταιρειών «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε» («πρώην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ») και της εταιρείας «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε» («πρώην ΤΑΝΕΟ Α.Ε»), μετά την ψήφιση του ν.4608/2019 (Α΄ 66).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1278/2019 (08.07.2019) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 2120). Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Ε.2137/2019 (12.07.2019) - Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών για τις ανάγκες εφαρμογής της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2141/2019 (16.07.2019) - «Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4223 ΦΕΚ Α' 287 (2013) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2154/2019 (07.08.2019) - «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, για πωλήσεις καυσίμων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2156/2019 (08.08.2019) - Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: οίκ. 18242/861 (19.04.2019) - Αποδοχές, Άδεια, Επιδόματα Εορτών και Αδείας Αποκλειστικών Νοσοκόμων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/923585 (30.07.2019) - «Αποδοχές Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2019 (24.05.2019) - Ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1276/2019 (09.07.2019) - Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1133/23.8.2017 (Β' 3035) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τον κατάλογο οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. Γ' του ν.4170/2013 (Α' 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α' 190).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1289/2019 (22.07.2019) - Τροποποίηση της Α.1101/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: Ε.2162/2019 (03.09.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 60 και 108 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: Ε.2167/2019 (13.09.2019) - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α. 1352/2019 (19.09.2019) - Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2018 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α. 1353/2019 (19.09.2019) - Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2019 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2172/2019 (25.09.2019) - Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που αφορούν εργαζόμενους ελληνικής θυγατρικής εταιρίας καταβάλλονται από την αλλοδαπή μητρική προς αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία και επαναχρεώνονται στην ελληνική θυγατρική.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1352/2019 (19.09.2019) - Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2018 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ.3 σε συνδυασμό με τις παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1353/2019 (19.09.2019) - Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2019 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ.3 σε συνδυασμό με τις παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πωτ.: Ε.2179/2019 (03.10.2019) - Κοινοποίηση της από 25/9/2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (142 Α΄) «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ:Ε.2181/2019 (10.10.2019) - Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2182/2019 (10.10.2019) - Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2183/2019 (10.10.2019) - Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα “tax gross-up”).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1105 ΕΞ (04.06.2019) - Λογιστική αντιμετώπιση μερικής διάσπασης κλάδου εταιρείας στα βιβλία της επωφελούμενης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1777 ΕΞ (24.09.2019) - Διόρθωση λάθους προηγούμενης περιόδου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1413/2019 (04.11.2019) - Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που δια- πιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ λογιστικού αρχείου (παραστατικού).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ A 1134720 ΕΞ 2019 (01.10.2019) - Φορολογική αντιμετώπιση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (σύμφωνα με τον Καν. 1408/2013)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 1404/2019 (30.10.2019) - Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 39095/2019 (05.04.2019) - Προσδιορισμός της αξίας μεταφορικών μέσων ως κριτηρίου επιλεξιμότητας του άρθρου 68 του ν. 4605/2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣτΕ 1888/2019 - Περί της ακυρότητας της υπ΄ αριθμ. 25598/1452/2.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1977/7.6.2017) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Οικονομικών για την τροποποίηση της 61501/3398/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. - Αντισυνταγματικότητα άρθρων 39, 40, 41 του ν.4387/2016 για εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣτΕ 1880/2019 - Περί της ακυρότητας των αποφάσεων του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ΄ αριθ. οικ. 61502/3399/30.12.2016, Φ.80000/οικ. 60298/1472/23.12.2016, 59522/2205/29.12.2016, Δ9/56379/14950/28.12.2016. - Αντισυνταγματικότητα άρθρων 39, 40, 41 του ν.4387/2016 για εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.: Β/7/οικ.53026/4585 (14.11.2019) - Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2196/2019 (04.12.2019) - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4172/2013 για διανεμόμενα μερίσματα και καταβαλλόμενους τόκους ή δικαιώματα προς νομικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελβετίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ο.ΔΕΑΦ 1173826 ΕΞ 2019 (13.12.2019) - Οδηγίες αναφορικά με τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 39100 (05.04.20190 - Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 131164 (17.12.2019) - Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39100/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α΄ 52).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2502 ΕΞ (03.12.2019) - Αποθεματικό από Διαγραφή Χρέους
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. A.1468/2019 (17.12.2019) - Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1010/2014 (Β΄ 4/3.1.2014) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών (άρθρ. 19 ν. 4172/2013).».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: Ε. 2204/2019 (24.12.2019) - Έκπτωση παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή, κατά την διενέργεια άμεσου προσδιορισμού φόρου ή την έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Ε.2202/2019 (23.12.20190 - Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 37 του ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4174 ΦΕΚ Α' 170 (2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4174 ΦΕΚ Α' 170 (2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2859 ΦΕΚ Α' 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Ε.2002/2019 (31.12.2019) - Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε.2012/2020 (30.01.2020) - Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4646/2019
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α. 1008/2020 (20.01.2020) - Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1010/2020 (20.01.2020) - «Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄) καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4646/2019»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Ε.2016/2020 (31.01.2020) - «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 (Α΄170)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Ε. 2015/2020 (31.01.2020) - «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4172/2013».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1020/2020 (31.01.2020) - Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Ε.2023/2020 (13.01.2020) - Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ:Ε.2019/2020 (31.01.2020) - Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Α.1025/2020 (04.02.2020) - «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1035/2020 (18.02.2020) - Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2718 ΕΞ (28.01.2020) - Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 31/12/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2772 ΕΞ (28.01.2020) - Χειρισμός εσόδων από ενδοομιλικά μερίσματα κατά τη διανομή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 4656/309 (06.02.2020) - Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 108 του ν. 4387/2016 για το χαρακτηρισμό οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Τρόπος και διαδικασία καταχώρισης οφειλών στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:Α.1036/2020 (24.02.2020) - Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: Ε.2025/2020 (27.02.2020) - «Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/2013) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των άρθρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201/2019) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β΄ 187) καθώς και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Ε.2026/2020 (27.02.2020) - Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν από 1.1.2020 και μετά οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας, βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1038/2020 (27.02.2020) - Τροποποίηση της Α.1099/2019 (Β΄949) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1076/2020 (02.04.2020) - «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α. 1080/2020 (09.04.2020) - Τροποποίηση της με αριθμ. Α. 1076/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β’ 1135).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 111 ΕΞ (20.02.2020) - Λογιστική απεικόνιση προσόδου από τράπεζα της
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 338 ΕΞ (03.03.2020) - Καταχώριση ασφαλιστικών εισφορών σε ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 94/02.05.2020 - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: Ε. 2065/2020 (30.04.2020) - «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.: Ε. 2066/2020 (08.05.2020) - Εξόφληση δαπανών για στοιχεία που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015) και κάθε παράταση αυτής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2077/2020 (03.06.2020) - Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση των προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: Ε.2079/2020 (05.06.2020) - Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της κρίσης της πανδημίας COVID-19.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 239/2019 - Εάν η φορολογική μεταχείριση των αγροτικών συνεταιρισμών ρυθμιζόταν από τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994 για το χρονικό διάστημα που οι σχετικές διατάξεις ήταν σε ισχύ ή από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 35 του ν.2810/2000, και, κατά συνέπεια, αν τυγχάνουν εφαρμογής επί των απαλλασσόμενων εισοδημάτων τους οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ:Ε. 2082/2020 (09.06.2020) - Κοινοποίηση της αριθ.239/2019 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αποθεματικών που σχηματίσθηκαν από τα πλεονάσματα των αγροτικών συνεταιρισμών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2810/2000 και του άρθρου 23 του ν.4384/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: Α.1130/2020 (04.06.2020) - Τύπος και Περιεχόμενο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: Ε. 2085/2020 (12.06.2020) - «Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση μετασχηματισμού πιστωτικών ιδρυμάτων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2515/1997, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4601/2019.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 131/13.06.2020 - Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 138/22.06.2020 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προ- καταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: A.1138/2020 (12.06.2020) - «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πτωτ.: Α.1125/2020 (29.05.2020) - «Απόδοση των τελών χαρτοσήμου που οφείλονται από υπόχρεους σε παρακράτηση των άρθρων 59 και 61 του ν. 4172/2013»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Α.1156/2020 (24.06.2020) - «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε.2113/2020 (22.07.2020) - Εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και τους κανόνες των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και αντιμετώπιση ζητημάτων διασυνοριακών εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ., στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2111/2020
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1161/2020 (03.07.2020) - «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Α.1049/2020 (16.03.2020) - «Παράταση ισχύος της αναστολής εφαρμογής της Α.1099/18.3.2019 (ΦΕΚ 949 Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1091/2020 (13.04.2020) - «Τροποποίηση της αριθ. Α.1076/2.4.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος” (Β΄1135)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 163/10.07.2020 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2729).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 170/15.07.2020 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2729).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 193/31.07.2020 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α. 1186/2020 (07.08.2020) - Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε.2132/2020 (11.08.2020) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) για τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α. 1196/2020 (28.08.2020) - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Α.1188/2020 (07.08.2020) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:Α.1069/2020 (31.03.2020) - «Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.πρωτ. Α.1087/2020 (13.04.2020) - «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1063/2018 περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α. 1163/2020 (09.07.2020) - Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4646/2019, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Α. 1193/2020 (24.08.2020) - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.4690/2020 (Α΄104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊοού COVID-19
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 207/10.09.2020 - Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 161 - 22/08/2020 - Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2014) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2014) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Α. 1204/2020 (11.09.2020) - Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2859 ΦΕΚ Α' 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 222/21.09.2020 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/10.09.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 3867).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2069/2020 (13.05.2020) - Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου επί τόκων ΟΕΔ που αποκτά νομικό πρόσωπο ή οντότητα φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 101/15.05.2020 - Τροποποίηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1645).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 218/15.09.2020 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1645).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 219/15.09.2020 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729) .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2149/2020 (21.09.2020) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 63, 68 και 84 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146 Α΄/29.07.2020) «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε. 2095/2020 (26.06.2020) - Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 22, 91 και 123 του ν.4674/2020 : «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53/11.03.2020).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Ε.2104/2020 (03.07.2020) - Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν.4375/2016 μετά την ψήφιση του άρθρου 16 του ν.4690/2020 (Α΄104/30.5.2020).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2116/2020 (24.07.2020) - Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης άρθρων 105 και 106 Εισ. Ν.Α.Κ. που καταβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο για την αποκατάσταση ζημίας που υπέστη εξαιτίας στέρησης αποδοχών ή συντάξεων οφειλόμενη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις οργάνων του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε. 2117/2020 (24.07.2020) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (ΦΕΚ Α΄133).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε.2134/2020 (11.08.2020) - Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ «Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης» (άρθρων 6 έως 11) του ν.4710/2020 (ΦΕΚ Α΄142).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Ε.2136/2020 (11.08.2020) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τεσσαρακοστού έκτου και τεσσαρακοστού ενάτου του ν.4712/2020 (Α΄ 146).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α. 1206/2020 (21.09.2020) - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α. 1217/2020 (28.09.2020) - Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Α. 1219/2020 (30.09.2020) - Παράταση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Α. 1229/2020 (16.10.2020) - Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: Α. 1231/2020 (20.10.2020) - «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου κατά την έξοδο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 66Α του ν.4172/2013».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α. 1227/2020 (09.10.2020) - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β΄2470), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020 (23.10.2020) - Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Α.1245/2020 (02.11.2020) - Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: A.1258/2020 (23.11.2020) - «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ’ του Ν.4172/2013, όπως ισχύει».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.πρωτ. Ε.2160/2020 (09.10.2020) - «Γνωστοποίηση αποσπασμάτων της ετήσιας έκθεσης 2019 του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) – γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και Αρείου Πάγου (ΑΠ), επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Ε.2183/2020 (16.11.2020) - Δικαιολογητικά που, λόγω των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, γίνονται δεκτά για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής, κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατόπιν πρόσκλησης στο πλαίσιο διασταυρώσεων ή κατόπιν έκδοσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε.2189/2020 (26.11.2020) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (A΄ 167) μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (Α΄ 133)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2170/2020 (27.10.2020) - Απαλλαγή ακινήτων μικρών ακριτικών νησιών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2164/2020 (16.10.2020) - Η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα δεν συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2169/2020 (23.10.2020) - «Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι αμειβόμενοι προπονητές και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 49989/1266 (04.12.2020) - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1261/2020 (01.12.2020) - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1002/2021 (31.12.2020) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 100