• αγροτικα

ΠΟΛ 1060 (2013) Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ανακοίνωση Τύπου (2012) Ανακοίνωση Τύπου - οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες με τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1082 (2012) Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ12Α 1060658 ΕΞ 2011 (2011) Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης και υπόχρεων της παραγ.4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1079 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (2011) Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθ. 134430 (2011) Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1037 (2010) Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1040 (2009) Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1065 (2008) Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1043 (2007) Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2007 (χρήση 2006).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1096 (2006) Τροποποίηση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον. έτους 2006 (χρήσης 2005).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1046 (2006) Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1041 (2005) Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2005 (χρήση 2004).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1025 (2004) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 (ΧΡΗΣΗ 2003).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1067 (2003) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΤΟΥ Ν.2238/1994 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 (ΧΡΗΣΗ 2002).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1037 (2003) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003 (ΧΡΗΣΗ 2002)
ΑΝΟΙΓΜΑ