• ενιαιο τελος ακινητων (ΕΤΑΚ)

ΠΟΛ. 1015 (2010) Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1148 (2009) Οδηγίες για την αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1113 (2009) Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, έτους 2009, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1112 (2009) Διαχείριση ειδικών περιπτώσεων ειδοποιητηρίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1108 (2009) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 του ν. 3763/2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1068 (2009) Κοινοποίηση διατάξεων ν.3756/2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1064 (2009) Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1045 (2009) Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) νομικών προσώπων-ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έτους 2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1044 (2009) Τύπος και περιεχόμενο επανεκτύπωσης εκκαθαριστικού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1034 (2009) Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) νομικών προσώπων έτους 2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1029 (2009) Οδηγίες ελέγχου ΕΤΑΚ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1024 (2009) Τύπος και περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου και της πράξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1178 (2008) Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1179 (2008) Αναστολή χορήγησης πιστοποιητικού άρθρου 18 του ν. 3634/2008.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1148 (2008) Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1145 (2008) Οδηγίες για τη διαχείριση των αρχικών, συμπληρωματικών – τροποιητικών, ανακλητικών και με επιφύλαξη δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων
ΑΝΟΙΓΜΑ

1142 (2008) Απαλλαγή κατοικίας από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για το έτος 2008.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1143 (2008) Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων, έτους 2008.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3697 (2008) Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1124 (2008) Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, έτους 2008
ΑΝΟΙΓΜΑ