• αντικειμενικη αξια ακινητων

ΠΟΛ 1207/2018 (05.11.2018) - Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΥ Δ 0011158 ΕΞ 2018 (02.07.2018) - Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. ΠΟΛ.1113/12-06-2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2192/ τ. Β΄ /12-06-2018
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΥ Δ 0010864 ΕΞ 2018 (26.06.2018) - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1113/2018 (12.06.2018) - Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1182 (7.12.2016) - Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. 17046 (28.4.2016) - Αποδοχή της υπ' αριθμ. 63/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΤΚΕ 1037528 ΕΞ 2016/853 (4.3.2016) - Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 2655/26.1.2016 ερώτηση. (Μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών αξιών ακινήτων)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1093 (2013) «Ανακαθορισμός της τιμής ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 24/2013 (2013) Δυνατότητα αναδρομικής αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων του Καποδιστριακού Δήμου Ψυχικού μετά την έκδοση των υπ'αριθμ. 2019 και 2020/2012 ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και της υπ' αριθμ. 465/2012 γνωμοδοτήσεως της Ολομελείας του ΝΣΚ και ειδικότερα, αν η αναπροσαρμογή δύναται να χωρήσει αναδρομικά από 1-3-2007 για όλα τα ακίνητα του Δήμου Ψυχικού ή μόνο για τα ακίνητα στα οποία αφορούσαν οι υπουργικές αποφάσεις που ακυρώθηκαν με τις αποφάσεις του ΣτΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 465/2012 (2012) Αν η Διοίκηση υποχρεούται να επιστρέψει στους φορολογουμένους, νομικά ή φυσικό πρόσωπα, κατόπιν σχετικής αίτησης, τη διαφορά του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων ετών 2008 και 2009 (φυσικών ή νομικών προσώπων) ή ΦΑΠ 2010 (νομικών προσώπων), που προκύπτει από τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στη Β' Ζώνη Ψυχικού, με βάση τις αντικειμενικές αξίες της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1122435/3664/00ΤΥ/Δ/30-12-2005, οι οποίες εφαρμόζονται, ύστερα από την ακύρωση, με την 3626/2010 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1088318/2449/00ΤΥ/Δ/16-09-2009, με την οποία είχαν καθορισθεί υψηλότερες αντικειμενικές αξίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1130 (2011) Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ. 1175023/3752/ΟΟΤΥ/Δ’/28.12.2010 ΠΟΛ.1200 (Φ.Ε.Κ. 2038/Β’/29.12.2010) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1200 (2010) «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ.41 και 41α του ν.1249/82 και 14 του ν.1473/84 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

1158 (2005) Αναπροσαρμογή τιμών, και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1159 (2005) Καθορισμός τιμής διάθεσης χαρτών και βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αυτό, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ.1158/30-12-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1099 (2005) Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή και ενιαία εφαρμογή των εντύπων Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9 για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας κτισμάτων ακινήτων ειδικών κατηγοριών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1053 (2005) Επαναπροσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1054 (2005) Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1106 (2004) Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 ΠΟΛ. 1049 (ΦΕΚ 214/τ.Β΄/05.03.01) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1113 (2003) ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41, Ν.1249/82 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ο.Τ.-1, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 705/Δ/14.8.2002) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1112 (2003) ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41, Ν.1249/1982 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 238/Δ’/27.3.2002) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ