• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

1091 (2003) ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (TAXISNET).
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΑΠΌ 1-30/6/03 & 1-9/7/03
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΑΠΌ 1-31/5/03 ΚΑΙ 1-18/6/03
ΑΝΟΙΓΜΑ

1080 (2003) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α.. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ.759/440 (2003) Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΑΠΌ 1-30/4/03 & 1-21/5/03
ΑΝΟΙΓΜΑ

1074 (2003) ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΞΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1068 (2003) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FISCALLS 2003/2007 - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 2003
ΑΝΟΙΓΜΑ

1069 (2003) ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΒΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1061 (2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ (Ν.2859/2000).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1062 (2003) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1057 (2003) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Π. 7395/4269/ ΠΟΛ.302/5.11.87 Α.Υ.Ο. ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΥΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ, ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΥΡΟ, ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑ ΒΟΛΟΥ, ΤΑ ΜΟΥΡΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1056 (2003) ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΑΠΌ 1/04/2003 ΕΩΣ 9/04/2003
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΑΠΌ 1-12/3/03 & 1-28/2/03
ΑΝΟΙΓΜΑ

1034 (2003) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1025 (2003) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1019 (2003) ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α, ΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α’ Η Β’ Η Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1020 (2003) ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α., ΕΤΟΥΣ 2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΑΠΌ 1-12/2/2003 ΚΑΙ 1-31/1/2003
ΑΝΟΙΓΜΑ