• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Άρθρα

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1043055 ΕΞ 2020 (08.04.2020) - «Έκδοση του Εγχειριδίου Ενημέρωσης αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.», Μαρτίου 2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

COVID-10, καταγραφη αποθεματων ατομικής προστασίας στο ΓΕΜΗ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΤΟ ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Βεβαιώσεων Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2017 (Τελευταία Ενημέρωση: 29/3/2018)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2017 ( Τελευταία Ενημέρωση: 23/3/2018)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2017 (Τελευταία Ενημέρωση: 15/3/2018)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES (Τελευταία Ενημέρωση: 15/3/2018)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Εγχειρίδιο με Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) Έκθεση ανά Χώρα (Country-By-Country Reporting)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Μάιος 2017)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Μάιος 2017)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Διαθέσιμη η εφαρμογή Ειδικός Φόρος επί Ακινήτων 2017 (Ε.Φ.Α.) - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση δηλώσεων 2017 (φορολογικού έτους 2016) - Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις. Μη μισθωτοί
ΑΝΟΙΓΜΑ

Οδηγίες χρήσης Δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας ν. 27/1975
ΑΝΟΙΓΜΑ

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις «Πόθεν έσχες»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Συνοπτικό Εγχειρίδιο χρήσιμων πληροφοριών για φορολογικά και τελωνειακά θέματα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ, ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα capital controls όπως ισχύουν σήμερα
ΑΝΟΙΓΜΑ