• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1100 (2004) Κοινοποίηση διατάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1099 (2004) Τέλος χαρτοσήμου τόκων υπερημερίας που απορρέουν από σχέσεις που υπάγονται στο Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1097 (2004) Κοινοποίηση της αρ. 348/2004 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1095 (2004) Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2004-2005, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1079 (2004) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1077 (2004) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1068 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 3227/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1066 (2004) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1071 (2004) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1064 (2004) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1011295/35/0013/6-2-2004 ΠΟΛ. 1014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1057 (2004) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ Η ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1054 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 208/04 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΦΜ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ KΟΙΝΩΝΙΑΣ KΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ, ΑΛΛΑ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΥΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1056 (2004) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1053 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1051 (2004) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1050 (2004) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1040477/459π.ε./0013 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ N.3028/2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1046 (2004) ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1038 (2004) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1006861/254/ΟΟΤΥ/Δ/28.1.04, ΠΟΛ.1009 (ΦΕΚ 156/Β΄/30.1.04) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41 ΤΟΥ Ν.1249/1982, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1037 (2004) ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ