• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2017 (07.12.2017) - «Yπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2017 (01.12.2017) - «Υπογραφή εγγράφων «με εντολή Διοικητή» (Ε.Δ.)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Α.Π. : Δ.ΑΣΦ.1279/1595212 (07.12.2017) «Επικουρική Ασφάλιση των Καταστηματαρχών Κρεοπωλών και των λοιπών κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων του τ. Ε.Τ.Ε.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 130060 (27.11.2017) - Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)» .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./668/1560611 (30.11.2017) - «Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών & ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 15/11/2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ60/40/1561832 (30.11.2017) - «Επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4501/2017.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.Φ80020/οικ.46266/Δ15.760 (28.11.2017) - «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4488/2017, Α΄137.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/2017 (24.11.2017) - «Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΕΕ: Ανακοίνωση για την παροχή της αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών φοροτεχνικών έτους 2018
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ. 55441/2985 (23.11.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α’178)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 2/85835 (24.11.2017) - «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4499/2017 ΦΕΚ Α’ 176 (21.11.2017) - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/2017 (20.11.2017) - “Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.49618/Δ15.831 (20.11.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, σχετικά με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

oik-725-07-11-2017 (07.11.2017) - «Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό επικουρικής σύνταξης της ΥΑ με Αριθμ. οικ. 23123/785»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/52109/Δ15.859 (20.11.2017) - Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ.45933/1891 (06.10.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4488/2017 (Α’137)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ: ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270 (15.11.2017) - «Ασφαλιστική ενημερότητα »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41/2017 (13.11.2017) - Ασφαλιστικό καθεστώς μετόχων πρώην ΟΑΣΘ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.44541/1849 (14.11.2017) - Γνωστοποίηση του αρ. 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137)
ΑΝΟΙΓΜΑ