• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37/2018 (31.08.2018) - «Μέτρα υπέρ των πυρόπληκτων συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Φ.80000/12148/273 (30.08.2018) - «Εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρ.: Φ.80000/οικ.44746/1007 (22.08.2018) - Ενημέρωση σχετικά με την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ10141/οικ.36181/937 (20.0.82018) - Σχετικό με την ασφάλιση εργαζομένων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες II και III του Λιμένος Πειραιώς
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ81/41/999429 (17.08.2018) - «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35/2018 (14.08.2018) - Ασφάλιση του εποχιακού προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34/2018 (13.08.2018) - «Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ.32/Γ.Π.οικ.42979/1044 (06.08.2018) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4554/2018
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2063/108562 (03.08.2018) - Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.11321/οικ.42090/959 (01.08.2018) - Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πυρόπληκτους συνταξιούχους και επιμήκυνση χρονικής διάρκειας παρακράτησης οφειλών από τη σύνταξη.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.42081/1093 (31.07.2018) - Καθορισμός των όρων αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π: Φ11221/493/5 (27.07.2018) - Σύνταξη λόγω θανάτου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2018 (25.07.2018) - «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2018 (24.07.2018) - Εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. με καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/2018 (23.07.2018) - Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 34124/2768 (ΦΕΚ 2318/τ. Β’/19-06-2018) Υπουργικής Απόφασης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. 3113.10-12/55573/18 (20.07.2018) - «Σχετικά με τον ορισμό των ορίων Λιμένος Πειραιώς.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2018 (18.07.2018) - Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Τμήματος Θ΄ του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν. 4469/2017 (Α΄62).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4554/2018 ΦΕΚ Α’ 130 (18.07.2018) - Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΔΟΕΑΠ Εγκύκλιος 9/2018 (13.07.2018) - «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ. : 827963 (29.06.2018) - «Ασφαλιστική κάλυψη για παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα ενήλικα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου υπηκόου πολίτη τρίτης χώρας.»
ΑΝΟΙΓΜΑ