• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1754 ΕΞ (16.10.2018) - Αγροτικός Συνεταιρισμός ως ομάδα παραγώγων και χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2081 ΕΞ (09.10.2018) - Ενοποίηση Επιμελητηρίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1195/2018 (24.10.2018) - «Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1717 ΕΞ (18.09.2018) - Χειρισμός Επιχορηγήσεων κατά την αρχική αναγνώριση στα ΕΛΠ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1759 ΕΞ (09.10.2018) - Λογιστική Αντιμετώπιση Εξωκεφαλαιακων Εισφορών ΙΚΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1183/2018 (29.09.2018) - αροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αγορά και μεταπώληση λογισμικού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1173/2018 (07.09.2018) - «Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1166/2018 (10.08.2018) - «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1167/2018 (10.08.2018) - «Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1210 ΕΞ (19.06.2018) - Επανεξέταση Ατομικής Απάντησης με αριθ. πρωτ.: 1216 ΕΞ 19.6.2017 Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 863 ΕΞ (24.07.2018) - Σύστημα κυλιόμενων απογραφών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1248 ΕΞ (24.07.2018) - Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για συναλλαγές μέσω pos
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.:1263 ΕΞ (24.07.2018) - Εγγραφές Ανακαίνισης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1406 ΕΞ (24.07.2018) - Λογιστικός χειρισμός πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1622 ΕΞ (24.07.2018) - Εισφορά σε χρήμα για ένταξη ακινήτου σε επιχειρηματικό πάρκο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1005 ΕΞ (17.07.2018) - Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1092 ΕΞ (17.07.2018) - Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 617 ΕΞ (10.07.2018) - Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 838 ΕΞ (10.07.2018) - Ημερολόγιο Ισολογισμού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 678 ΕΞ (26.06.2018) [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16.10.2018] - Κύκλος εργασιών συνεταιρισμών του Ν.4384/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ