• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

49 (2004) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ, ΛΕΧΩΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/85/ΕΟΚ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2004) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑ 2004 ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ. ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ99/1/150/3-10-02 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

40 (2003) Ειδικά ζητήματα λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης των Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) «Σ.Σ.Ε. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2003) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑ 2003 ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

9 (2003) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 7 (2003) Αναπροσαρμογή, από 1/1/2003, των κατωτάτων ορίων συντάξεων, των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

8 (2003) ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2003 ΚΑΙ 31/12/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α41/1 (21.1.2003) ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟ 1/1/2003 ΕΩΣ 31/12/2003
ΑΝΟΙΓΜΑ